12.08.2019

Liikenteen kasvu kiihtyy satamassa

HaminaKotka satamassa purettiin ja lastattiin tammi-heinäkuussa 10 698 523 tonnia tavaraa, mikä on peräti 11,1 prosenttia enemmän kuin ennätysvuonna 2018.

Vienti kasvoi tarkastelujaksolla 25,4 prosenttia. Lähes kaikki viennin pääluokat olivat plussalla, ainoastaan paperi oli viime vuoden tasolla (-0,2 %).
Eniten viennin puolella lisääntyivät Nord Stream 2-kaasuputken vetämänä kappaletavara (+129 %), sellu (+39,9 %), luokka muu tavara (+57,9 %) ja kuivabulk (+20,7%).

Tuontikuljetukset sen sijaan laskivat edellisvuoteen nähden -20,3 prosenttia. Suurin vähennys tuli kuivabulkista (-55,9 %). Tuonnissa laskivat niin ikään kappaletavara (-22,0 %), raakapuu (-10,8 %) ja luokka muu tavara (-14,9 %). Nousussa oli nestebulk (+3,0 %).

Kauttakulkuliikenne lisääntyi 3,1 prosenttia ja kotimaanliikenne kasvoi 6,5 %.
Kontit jatkoivat vahvaa TEU-määräistä kasvuaan (+5,1 %).

Laivoja on satamassa käynyt yli viidesosan edellisvuotta enemmän eli 1 958 (+21,1 %).
Liikennekehityksen arvioidaan jatkuvan erittäin vahvana vuoden loppua kohden.

Liitteenä tuore liikennetilasto