09.03.2018

Liikenne vilkasta HaminaKotka -satamassa

HaminaKotka -sataman liikenne kasvoi tammi-helmikuussa 13,8 prosenttia. Yhteensä tavaraa sataman kautta kulki 2 569 982 tonnia. Pelkästään helmikuun osalta liikennettä parantaa entisestään se, että kuukauteen sisältyi myös aktiivimallin seisahduspäivä satamassa.

Vienti lisääntyi 3,5 %. Erityisesti kasvoivat kuivabulk (lähinnä lannoitteet), jossa nousua oli 74,3 %. Lisäksi kasvoivat paperi (+ 10,7 %) ja kappaletavara (+ 47,8 %). Viennissä laskivat sellu (- 21,5 %), puutavara (- 16,6 %) ja nestebulk (- 7,6 %).

Tuonti kasvoi peräti 47,4 %. Tonnimäärältään suurin kasvu tuli raakapuusta, joka prosenteissa nousi 121,1 %. Niin ikään kuivabulk lisääntyi reilusti (+ 87,2 %) samoin luokka ”muu tavara” (+ 156 %). Lisäystä oli myös nestebulkin (+ 10,6 %) ja kappaletavaran (+ 8,9 %) kuljetuksissa.

Kauttakulkuliikenne on alkanut kuluvana vuonna erittäin vauhdikkaasti (+ 29,4 %). Kotimaanliikenne sen sijaan on viime vuotta jäljessä (- 64,6 %). Kontteja satamassa käsiteltiin 3,5 % edellisvuotta vähemmän.
Laivoja satamassa kävi 6,8 % enemmän kuin viime vuonna.

Sataman myönteisen kehityksen ennakoidaan jatkuvan erityisesti, kun Itämeren kaasuputkikuljetukset vuoden mittaan pääsevät vauhtiin ja kun Kazakstan -jättimoduuliliikenne alkaa kesällä.

Liitteenä tuore liikennetilasto.