28.02.2017

Lastenkulttuurikeskukset tavoittivat 630 000 lasta ja nuorta

Lastenkulttuurikeskukset tavoittivat vuonna 2016 yli 600 000 suomalaislasta, joka on merkittävä osuus Suomen kaikista 1,2 miljoonasta alle 19-vuotiaista.
Suomen lastenkulttuurikeskusten liittoon kuuluu 26 lastenkulttuurikeskusta ympäri Suomea, joiden joukossa on myös Kotkan Lasten kulttuurikeskus, Laku.

Lastenkulttuurikeskukset tuovat taidekasvatusta mahdollisimman monen lapsen ja nuoren arkeen. Vuonna 2016 keskimäärin yli puolet (54%) lastenkulttuurikeskusten toiminnasta oli koulu- tai päiväkotipäivän aikana tapahtuvaa kulttuurikasvatusta.
Osallistavat monitaiteiset pajat, taidelaitosretket, konsertit, teatteri-, tanssi- ja sirkusesitykset ja taiteilijavierailut ovat osa jo monen koulun arkea. Lastenkulttuuri tavoitti koulu- ja päiväkotipäivän aikana viime vuonna yhteensä 265 000 lasta ja nuorta.

Lastenkulttuurikeskukset edistävät toiminnallaan myös koko perheen yhdessäoloaikaa. Keskukset tuottavat lapsille ja perheille tapahtumapäiviä, viikoittain kokoontuvia taideryhmiä ja -kerhoja sekä taidekahvilatoimintaa.
Avoin toiminta houkuttelee monipuolisesti kävijöitä lastenkulttuurikeskuksiin ja se tavoittikin viime vuonna 418 000 kävijää lasten osuuden ollessa noin 282 000 ja aikuisten 136 000.

Yleisimpiä toimintamuotoja lastenkulttuurikeskuksissa ovat työpaja- ja esitystoiminta. Työpajoja järjestettiin viime vuonna noin 9000 ja esityksiä lähes 3000. Lastenkulttuurikeskukset työllistävät siis esityksiin ja työpajoihin ammattitaiteilijoita ja -taidepedagogeja runsaasti omilla alueillaan.

Lastenkulttuurikeskuksissa huomioidaan monipuolisesti kaikki lapset ja nuoret. Huomattava osuus lastenkulttuurikeskusten toiminnasta vuonna 2016 (80%) oli sekä sisällöllisesti että fyysisesti esteetöntä.
Myös erilaiset etniset taustat ja kieliryhmät otetaan huomioon ja yli puolet lastenkulttuurikeskuksista tarjoavatkin lapsille taidetoimintaa kaksi- tai useampikielisenä.

Vuonna 2017 lastenkulttuurikeskukset saavuttavat erityisesti yläkouluikäisiä valtakunnallisesti, kun Suomen lastenkulttuurikeskusten liiton toteuttama Taidetestaajat vie kaikki Suomen 60 000 kahdeksasluokkalaista vierailulle kahteen taidelaitokseen. Taidetestaajat tarkoittaa vuositasolla 120 000 taidelaitosvierailua ja vierailut toteutetaan kolmelle ikäluokalle vuosina 2017-2020. Hankkeen rahoittavat Suomen Kulttuurirahasto ja Svenska kulturfonden.

www.lakupaikka.fi