23.05.2017

Langinkosken koulu puretaan - liikkuminen työmaa-alueella kielletty

Langinkosken koulu puretaan tämän kesän aikana. Pohjolan Purkutyö Oy on jo aloittanut työt toukokuussa rakennuksen sisäpurulla ja asbestitöillä.

Konepurku käynnistyy viikkojen 22-23 aikana ja tulee kestämään elokuun alkupuoliskolle. Purkutyöstä voi aiheutua melu- ja pölyhaittaa lähialueelle. Melua ja häiriötä aiheuttavat työt pyritään suorittamaan arkipäivisin kello 7-18 välillä ja pölyä minimoidaan rakenteiden kastelulla.
Rakennuksessa suoritetaan parhaillaan sisätiloissa asbestipurkua, joka aiheuttaa luvatta rakennukseen pyrkiville vakavan terveysriskin.

Työmaa-alueelle kulku ilman lupaa on ehdottomasti kielletty ja alueelle on järjestetty valvonta vartiointiliikkeen toimesta ilkivallan estämiseksi.