15.08.2017

Kymenlaaksossa käynnistetään sote-kuntayhtymän valmistelu

Kouvolan kaupunki kutsuu Kymenlaakson kunnat ja sairaanhoito- ja sosiaalipalvelujen kuntayhtymä Carean neuvottelemaan maakunnan sosiaali- ja terveyspalvelujen kuntayhtymän perustamisesta.

Kuntayhtymän perustamisen tavoitteena on sote-palvelujen integraation toteuttaminen ja sote-uudistukselle asetettujen tavoitteiden saavuttaminen niin, että kuntalaisten sosiaali- ja terveyspalvelut järjestetään laadukkaasti ja kustannustehokkaasti.

Uuden sote-kuntayhtymän valmistelussa ja organisoinnissa valmistaudutaan tulevan maakunnan käynnistymiseen ja toisaalta varaudutaan sote-palvelujen järjestämiseen riittävällä väestöpohjalla Kymenlaaksossa jatkossakin, mikäli valtakunnallinen maakuntauudistus ei toteudu.

”Keskeistä on saada maakuntaan vahva sosiaali- ja terveydenhuollon toimija, vahvistaa osaamisen säilyminen täällä ja siten turvata maakunnan kyky vastata sosiaali- ja terveydenhuollon palvelujen asiakastarpeeseen”, sanoo Kouvolan kaupunginjohtaja Marita Toikka.

Kymenlaaksossa on tehty yhteistä sote-valmistelua koko maakunnan näkökulmasta jo pitkään, Ratamo-keskuksen ja Kymenlaakson keskussairaalan rakennusinvestoinnit on yhdistetty ja terveydenhuoltolain muutos keskittää leikkaukset Kymenlaaksossa keskussairaalaan ensi vuoden alusta.

”Eri työryhmät ovat tehneet jo paljon töitä koko maakunnan kattavien sote-palvelujen eteen, joten kuntayhtymän perustaminen olisi luonnollinen jatkumo, jolla taataan palvelujen laatu ennen valtakunnallisen sote-uudistuksen voimaantuloa. Myös henkilöstön kannalta kuntayhtymä olisi selkeä ratkaisu”, sanoo Kouvolan hyvinvointijohtaja Arja Kumpu.

Neuvottelut käynnistetään Kouvolan, Kotkan ja Carean kesken. Mikäli asiaan suhtaudutaan myönteisesti, otetaan valmisteluun välittömästi mukaan kaikki Kymenlaakson kunnat ja kaupungit.