07.10.2019

Kymenlaakson museot keräävät nuoruusmuistoja - kerro omat muistosi

Kerro meille! on kymenlaaksolaisten museoiden yhteinen hanke, jossa vuosittain vaihtuvalla teemalla kerätään muistitietoa Kymenlaaksosta.
Vuonna 2019 teemana on Kylillä ja kulmilla – nuoruus Kymenlaaksossa, ja syksyllä 2020 ryhdytään keräämään teollisuuteen liittyviä muistoja ja tarinoita. Seuraavat teemat päätetään myöhemmin. Nuoruusmuistoja kerätään pääasiassa nettikyselyllä, joka on avoinna 30.11.2019 asti osoitteessa www.kerromeille.net

Nuoriso on kaikkina aikoina tavannut toisiaan, vain kokoontumispaikat ovat muuttuneet. Missä sinun nuoruudessasi kokoonnuttiin yhteen ja mitä siellä tehtiin? Vietettiinkö aikaa ulkona vai käytiinkö esimerkiksi tanssimassa? Millä kulkuvälineellä matkat taitettiin? Millaisissa porukoissa liikuttiin? Kyselyssä kaivataan nuoruusmuistoja miltä vuosikymmeneltä ja mistäpäin Kymenlaaksoa tahansa.

Nuoruusmuistoja keräävät Kymenlaakson museo, Poikilo-museot, Haminan kaupungin museot, Miehikkälän museot, Verlan tehdasmuseo ja Kaunissaaren saaristolaismuseo. Kyselyyn tulleet vastaukset tallennetaan museoiden kokoelmiin ja niitä käytetään mm. näyttely- ja tutkimusaineistona. Otteita muistoista voidaan myös julkaista some-kanavilla.