25.05.2018

Kuvia tarjotaan käyttöön kaupunkilaisille ja yrityksille

Kotkan kaupunki on ottanut käyttöön uuden kuvapankin, joka löytyy osoitteesta
kotka.kuvat.fi

Kaikki palvelussa olevat kuvat tarjotaan maksutta kaupunkilaisten ja yritysten käyttöön. Kuvia toivotaan käytettävän Kotkan ja lähialueiden esille tuomiseen, viestintään ja markkinointiin. Kuvia jakamalla jokainen voi tuoda esille Kotkaa ja upeaa elinympäristöämme Kotka2025 -strategian mukaisesti reilusti, rohkeasti ja rakkaudella.

Kuvissa on pyritty tuomaan esille Kotkaa ja sen kauneutta myös ilma-, sekä panoramakuvia hyödyntäen.

Kuva-aineistossa löytyy eri vuodenaikaan otettuja kuvia aihealueittain jaoteltuina. Myös Kotkan logo on ladattavissa sivulta, myöhemmin muuta graafista aineistoa.
Kaupungin viestintäyksikkö on julkistanut kuvapankin kuvat.fi -palvelun avulla. Helppokäyttöinen palvelu mahdollistaa kuvien selailun ja latauksen päätelaitteesta riippumatta.

Kuvapankkia tullaan täydentämään ja kehittämään edelleen. Tuoreita kuvia lisätään eri aiheet ja vuodenajat huomioon ottaen.
Kuvatoiveita kuvapankkiin voi esittää sähköpostitse: viestintä (at) kotka.fi. Toiveita toteutetaan mahdollisuuksien mukaan.

Kuvien käyttöoikeus

Voit ladata, jakaa tai kopioida kuvapankin aineistoa ja hyödyntää sitä edelleen vapaasti Kotkan ja sen lähialueiden markkinoinnissa tai omissa julkaisuissasi.
Kuvien manipulointi ei ole sallittua, eli kuviin ja aineistoon ei saa liittää mitään ylimääräistä, tai poistaa niistä mitään, mikä muuttaa kuvan alkuperäistä tarkoitusta.
Kuvien rajaus ja resoluution muutos on sallittua eri medioihin ja käyttökohteisiin.
Lähdetiedon maininta kuvan käytön yhteydessä toivottavaa, jos mahdollista
Esim. (Kuva: Kotkan kaupunki)

kotka.kuvat.fi