09.01.2019

Kuntalaiset sanoivat mielipiteensä palveluverkkoselvityksestä

Kotkan kaupungin varhaiskasvatus ja opetustoimi selvittivät verkkokyselyllä kuntalaisten mielipiteitä marraskuussa 2018 valmistuneesta varhaiskasvatuksen ja perusopetuksen palveluverkkoselvityksestä.
Vastaajia oli lähes tuhat, joista puolet lasten ja oppilaitten huoltajia.

Päiväkoti ja koulukiinteistöt
erillisinä rakennuksina

Vastaajien mielestä Karhulan alueelle tulisi toteuttaa päiväkoti ja koulukiinteistöt erillisinä rakennuksina.
Hakalan ja Rauhalan alakoulut voidaan kuitenkin yhdistää, samoin Helilän ja Karhulan yläkoulut vastaajien mielestä.
Karhulassa tulee järjestää edelleen lukiokoulutusta ja Pihkoon sekä Hovinsaaren koulujen halutaan edelleen jatkavan.

Yksityinen varhaiskasvatus halutaan säilyttää nykyisellä tasolla eli 15 prosenttia varhaiskasvatuksesta toivotaan olevan yksityistä varhaiskasvatusta.

Yhteenveto asiakaskyselystä liitteenä (pdf)