09.02.2018

Kunta-alan ylityö- ja vuoronvaihtokielto päättyi

Kunta-alaa koskevat ylityö- ja vuoronvaihtokiellot on purettu, koska alalla on saavutettu neuvottelutulos. Työt jatkuvat tästä eteenpäin normaalisti.
Kunta-alan työ- ja virkaehtosopimuksien neuvottelutulokset noudattavat kustannustasoltaan ns. yleistä linjaa.

Neuvottelutuloksen mukaan sopimuskausi on 1.2.2018−31.3.2020.

Lisätietoa
KT Kuntatyönantajat, tiedote 9.2.2018
https://www.kt.fi/uutiset-ja-tiedotteet/2018/kunta-alalla-saavutettu-neuvottelutulos