29.10.2015

Kulttuurin uusi tiekartta raamittaa Kotkan kulttuurin suunnan

Kotkan kulttuurin vastavalmistuneen tiekartan alaotsikko ”yhdessä eteenpäin” tiivistää sen keskeisimmän sanoman; Kotkan kaupungin kulttuuritoimi haluaa lisätä toimijoiden välistä yhteistyötä ja viedä kulttuurielämää aktiivisesti kohti tulevaa. Kaiken kaupungin tukeman kulttuuritoiminnan keskiössä tulee olla yleisö eli kotkalaiset ja täällä vierailevat matkailijat.

Kulttuurijohtaja Antti Karjalaisen laatima tiekartta käy läpi Kotkan kulttuurielämän keskeisimmät haasteet ja tarjoaa reitin kehittämiselle.
”Kulttuuri on tänä päivänä yksi suurimmista kilpailutekijöistä, joilla kaupungit erottuvat toisistaan. Sen tulee tarjota omaperäisiä ja korkeatasoisia elämyksiä kaupunkilaisille ja turisteille”, Karjalainen tiivistää.

Tiekartta nojaa vahvasti Kotkan vahvuuksiin, kuten kevyen musiikin perinteisiin, puistoihin ja veistoksiin. Kuitenkin keskeisimmän liikkeen tulee olla eteenpäin ja kulttuurin tulee toimia uusien ajatusten innoittajana ja suunnannäyttäjänä.

Olennaisimmat uudistukset kulttuuritoimijoiden osalta liittyvät erityisesti yleisöpainotukseen, jonka mukaisesti kulttuuritoimen osa-alueita viedään enemmän yleisölliseen suuntaan. Esimerkiksi vuoden 2016 alusta:

  • Avustusbudjetin taiteilija-apurahoista toinen muunnetaan taiteilijan työskentelyapurahaksi, jonka kohteena ovat kaupunkilaiset.
  • Avustukset tullaan jakamaan vähäisempään määrään hankkeita, suuremmilla kertatuilla ja siinä tullaan painottamaan hankkeita, joilla on ulkopuolistakin rahoitusta.
  • Kulttuuriasiankeskus tulee tarjoamaan tuotannollista apua keskeisimmille hankkeille.
  • Kolmannes avustusbudjetista tullaan jakamaan kohdennetusti innostavan teeman tai ohjelman alla, vuodelle 2016 on suunniteltu teemaksi Pertsa ja Kilu.

Näiden uudistusten ohella tullaan nostamaan tapahtumamarkkinointia ja viestintää, että tapahtumista saataisiin paremmin tietoa.

”Kulttuurijohtajan tiekartta tarjoaa mallin laadukkaalle ja omaperäiselle sekä eteenpäin katsovalle kulttuurielämälle. Kulttuuri tarjoaa henkisen selkärangan kaupunkikehitykselle ja nousee entistä tärkeämmäksi kaupungin elinvoiman tekijäksi. On elintärkeää, että tuomme viestinnän ja matkailupalvelut tukemaan tätä myönteistä kehitystä”, sanoo Kotkan kehitysjohtaja Terhi Lindholm.

Kotkan kulttuurilautakunta, joka osallistui aktiivisesti tiekartan laatimiseen kulttuurijohtajan rinnalla, hyväksyi tiekartan 27.10. pidetyssä kokouksessaan yksimielisesti.
 

Lisätietoja oheisesta liitteestä (pdf)