03.07.2018

Kouvolaan ja Kotkaan kaupunkipyöriä kesäksi

Kaupunkipyörä, kuva: Andreas SchwarzkopfKaupunkipyörät saapuvat Kymenlaaksoon heinäkuussa. KaaKau Oy toteuttaa kaupunkipyöräkokeilun Kouvolassa ja Kotkassa yhteensä 70 pyörän voimin. Kokeilu on merkittävä, koska kaupungin ovat ensimmäisten keskikokoisten kaupunkien joukossa Suomessa ottamassa kaupunkipyöräjärjestelmän käyttöön osana kevyen liikenteen kehittämistä.

Tanskalaisen käyttöjärjestelmän kautta kaupunkipyöräilijät Kymenlaaksosta yhdistyvät ympäri Euroopan käytössä olevaan järjestelmään.
Kuva: Andreas Schwarzkopf

Kouvolan ja Kotkan kaupungit ovat valinneet KaaKau Oy:n operoimaan kaupunkien yhteistä kaupunkipyöräkokeilua. Kokeilu aloitetaan heinäkuussa, jolloin molempiin kaupunkeihin tulee 35 kaupunkipyörää. Kokeilun päämääränä on luoda Kouvolaan ja Kotkaan pohja kestävälle kaupunkipyöräjärjestelmälle. Kokeilukausi kestää ainakin syyskuun loppuun asti ja mahdollisesti myös pidempään.

Uusi palvelu asettuu perinteisen pyöränvuokraamisen ja uuden jakamistalouden välimaastoon. Pyörät saa käyttöön avaamalla älylukon puhelimeen ladattavalla sovelluksella. Käytön jälkeen käyttäjä palauttaa pyörän valitsemalleen pysäkille palvelualueen sisällä. Pysäkit sijoittuvat kokeilukaudella Kouvolassa keskustan seudulle ja Kotkassa Kotkansaarelle. Vuokrausaika on puolesta tunnista vuorokauteen. Vuokra pyritään pitämään matalana, jotta mahdollisimman monella olisi kokeilun aikana mahdollisuus testata palvelua.

Rohkeaa pilotointia paikallisesti kehitetyn konseptin voimin

Kaupungit selvittivät kevään aikana yhteishankkeena eri mahdollisuuksia kaupunkipyöräkokeilun toteuttamiseksi. Euroopan suurkaupungeissa toimivat kaupunkipyöräoperaattorit eivät selvityksen mukaan nähneet Kymenlaaksoa houkuttelevana kohteena laajentumiselle. Selvityksen perusteella korostui paikallisten yhteistyökuvioiden ja palveluiden merkitys pyöräjärjestelmän toimivuuden ja kannattavuuden kannalta.

Operaattoriksi valittu KaaKau Oy on uusi kymenlaaksolainen yritys, joka yhteistyössä kaupunkien ja paikallisten toimijoiden kanssa on kehittänyt Kymenlaaksoon sopivan palvelumallin. KaaKaulle kaupunkipyörät toimittaa tanskalainen Donkey Republic, jonka järjestelmä on käytössä jo useissa kymmenissä kaupungeissa ympäri Eurooppaa. Myös tänä kesänä Poriin asuntomessujen ajaksi tuleva kaupunkipyöräkokeilu käyttää Donkey Republicin älylukkoja ja sovellusta. Kouvolaan ja Kotkaan tuleva järjestelmä on Poria laajempi ja tähtää pysyvään kaupunkipyöräjärjestelmään kaupungeissa.

Helpompaa liikkumista ja vetovoimaa molempiin kaupunkeihin

Kaupunkipyörät ovat jo suurissa kaupungeissa arkipäivää. ”Pyöriä kysytään myös Kotkassa, ja sen vuoksi kaupunki haluaa tarjota mahdollisuuden tutustua kaupunkiin pyöräillen”, kertoo asemakaava-arkkitehti Marja Kukkonen Kotkan kaupungilta.

Ympäristöasiantuntija Timo Martikainen Kouvolan kaupungilta pitää kokeilun tärkeänä tavoitteena lisätä pyöräilyn käyttöä lyhyillä matkoilla. ”Molemmissa kokeilukaupungeissa keskusta-alue on suppea ja palvelut lähellä. On myös kiinnostavaa nähdä, miten kaupunkipyöräjärjestelmä otetaan vastaan pienemmissä kaupungeissa.”

Myös Pyöräliiton erityisasiantuntija Martti Tulenheimo sanoo Pyöräliiton odottavan innolla Kotkasta ja Kouvolasta saatavia kokemuksia. ”Erityisen kiinnostavana pidämme, miten muut suomalaiset kaupungit omaksuvat vastaavat palvelut. Uusi palvelumalli tarjoaa kustannustehokkaan tavan pyörien yhteiskäytölle muuallakin kuin kaikkein suurimmissa kaupungeissa."

Kaupunkipyöräkokeilun odotetaan innostavan molempien kaupunkien asukkaita ja matkailijoita päästöttömän liikkumisen pariin, tarjoavan uusia elämyksiä sekä lisäävän kaupunkien vetovoimaa. Kaupunkipyöräkokeilu toteuttaa molempien kaupunkien uusia kaupunkistrategioiden tavoitteita kestävän liikkumisen tukemisessa sekä kävelyn ja pyöräilyn olosuhteiden parantamisessa.

Kaupunkipyöräkokeilu on Kouvolan ja Kotkan kaupunkien yhteishanke, joka saa rahoitusta Liikenneviraston Liikkumisen Ohjauksen valtionavustuksesta. Hankkeessa ovat mukana lisäksi Cursor Oy sekä Pyöräliitto. Kyseessä on ensimmäinen kerta, kun asemattomia kaupunkipyöriä päästään testaamaan Suomessa hankintamenettelyn kautta. Hankinnassa on sovellettu Liikenneviraston uusia ohjeita asemattomista kaupunkipyöristä.


Lisätietoja

Kaupunkipyöräkokeilun tausta ja tavoitteet:

Kotkan kaupunki:
Marja Kukkonen, p. 040 723 6112 ajalla 29.6.–13.7.
Patricia Broas, p. 040 647 1539 ajalla 16.–20.7. ja 6.-13.8.
Pauli Korkiakoski, p. 040 620 8620 ajalla 23.07.–3.8. ja 13.8. alkaen.

Sähköpostiosoitteet ovat muotoa etunimi.sukunimi@kotka.fi

Kaupunkipyöräselvitys, palvelun toteutus, pyöräjärjestelmän tekniset kysymykset:
Antti Lääperi, projektikoordinaattori, p. 040 562 2154, laaperinantti(a)gmail.com

Palvelun toteutus, pyöräjärjestelmän tekniset kysymykset:

Aleksanteri Repo, toimitusjohtaja, KaaKau Oy, p.0400 757150, aleksanteri.repo(a)nohevaluova.fi