29.01.2018

Kouluilla ei enää ilmoittautumisiltoja - nyt täytetään tuloilmoitus

Syyslukukausi alkaa Kotkassa maanantaina 13.8. ja tänä vuonna ensimmäiselle luokalle ilmoittautuminen koskee kaikkia vuonna 2011 syntyneitä lapsia sekä niitä vuonna 2010 syntyneitä lapsia, joiden perusopetuksen alkamista on siirretty vuodella.

Koulutulokkaille postitetaan viikolla 5 oppivelvollisuusilmoitus, josta käy ilmi oppilaan lähikoulu.

Erillistä kouluunilmoittautumisiltaa kouluilla ei järjestetä, vaan oppivelvollisuusilmoituksen mukana tulee oppilaan tuloilmoitus, jonka huoltaja täyttää ja palauttaa oppilaan lähikouluun 21.2.2018 mennessä.

Mikäli oppivelvollisuusilmoitusta ei tule, asiaa voi tiedustella tukipalveluiden suunnittelija Anne Suolaselta, puh. 040 707 6981 tai sähköpostitse opetustoimi@kotka.fi.

Lisätietoja kouluun ilmoittautumisesta saa myös kouluilta. Koulujen yhteystiedot löytyvät osoitteesta https://peda.net/kotka/perusopetus

Iltapäivätoimintaankin
hakulomakkeelle

Perusopetuksen iltapäivätoimintaan haetaan hakulomakkeella, joka postitetaan oppivelvollisuusilmoituksen mukana.

Lomakkeita on myös saatavilla iltapäivätoiminnan järjestäjiltä, opetustoimesta ja internetistä osoitteesta www.kotka.fi/apip. Hakuaika on 5.2.–5.3.2018. Lisätietoja antaa koordinaattori Anu Neuvonen, puh. 040 652 8979 tai sähköpostitse anu.neuvonen@kotka.fi.

Ruotsinkielinen opetus
Samskolanissa

Ruotsinkielisestä esi- ja perusopetuksesta Kotkassa vastaa Kotka Svenska Samskola, Keisarinmajantie 9, 48230 Kotka, puh. (05) 219 0800.

Kaksikielinen opetus
Haukkavuoressa

Kotkansaaren koulussa, Haukkavuoren toimipisteessä alkaa kaksikielinen, englanti-suomi -opetusryhmä, joka on tarkoitettu ensisijaisesti Kotkassa asuville lapsille. Oppilaaksi voi hakea myös muista kunnista. Huoltaja vastaa oppilaan koulukuljetuksesta. Oppilaaksi otetaan ensisijaisesti lapsia, joilla on halu opiskella englannin ja suomen kielellä.

Kaksikielisen opetuksen hakulomake palautetaan 15.2.2018 mennessä sähköpostitse anu.tiilikainen@kotka.fi tai postitse Kotkansaaren koulu, Haukkavuoren toimipiste, Opintie 2, 48100 Kotka.

Lomake löytyy osoitteesta https://peda.net/kotka/perusopetus2/ki/eol

Kaksikieliseen opetukseen hakeville järjestetään suomenkieliset oppimisvalmiuksia mittaavat testit Kotkansaaren koulun Haukkavuoren toimipisteessä 22.2.2018 klo 9.00. Erillistä kutsua ei lähetetä, vaan kaikki määräaikaan mennessä ilmoittautuneet ovat tervetulleita testiin.

Tiedotustilaisuus kaksikielisestä esiopetuksesta ja perusopetuksesta Kotkassa järjestetään Haukkavuoren koulun ruokasalissa keskiviikkona 31.1. klo 18.

Esiopetus
kuuluu kaikille

Esiopetus on muuttunut velvoittavaksi 1.1.2015 lukien. Lukuvuonna 2018–2019 on kaikkien 2012 syntyneiden lasten osallistuttava esiopetukseen tai muuhun esiopetuksen tavoitteet saavuttavaan toimintaan.

Ilmoittautuminen esiopetukseen tapahtuu 12.-23.2. 2018 välisenä aikana. Ilmoittautumiskaavake jaetaan päiväkodista ja se on saatavissa myös Internetistä sivustolta www.kotka.fi/asukkaalle/paivahoito/esiopetus.

Ilmoittautumiskaavakkeeseen kirjataan se esiopetuspaikka, joka sijaitsee lapsen lähikoulussa. Tarvittaessa tietoja lähikouluista saa päivähoitoalueen esimieheltä (Kotkansaari, Karhula, Länsi-Kotka). Ilmoittautumiskaavake palautetaan päiväkotiin tai päivähoitoalueen esimiehelle www.kotka.fi/asukkaalle/paivahoito/esiopetus/hakeminen.

Kotkansaaren koulussa, Haukkavuoren toimipisteessä käynnistyvään kaksikieliseen esiopetukseen (kielet suomi ja englanti) ilmoittaudutaan samalla ilmoittautumislomakkeella kuin muuhunkin esiopetukseen.