25.01.2018

Kotouttamisen tehostamisen suunnittelu etenee

Suunnitelmat Kotkaan saapuneiden maahanmuuttajien kotouttamisen tehostamiseksi etenevät.
Kaupunginvaltuusto päätti talousarviokokouksessaan viime marraskuussa osoittaa 500 000 euron määrärahan kotouttamisen tehostamiseen ja nyt asiaa valmistellut työryhmä on saanut listattua uusia toimenpiteitä.
Esitys tulee sosiaali- ja terveyslautakunnan käsittelyyn 31. tammikuuta ja etenee sieltä kaupunginhallitukseen.

Kun asiasta keskusteltiin sosiaali- ja terveyslautakunnan edellisessä kokouksessa, nousivat esille kielitaito ja kielikoulutusten tarve. Tämä on otettu huomioon toimenpiteissä.
Varhaiskasvatukseen tarvitaan Suomi 2 -opettaja. Lisäksi kotona olevien vanhempien kielikoulutukseen osallistuminen vaatii aamu- ja iltapäiväryhmien muodostamista.
Vanhempien kielikoulutukseen Kotkan opisto saa täyden valtionavustuksen, kun opetus on kirjattu aikuisten kotoutumissuunnitelmaan. Lisäkustannus tulee lastentarhanopettajan palkkaamisesta opetuksen ajaksi. Työikäisten osalta ehdotuksissa on tavoitteena kielenoppimisen ja työelämävalmiuksien prosessien nopeuttaminen.

Lisäksi Monikulttuurikeskus Mylly ja Cursor Oy ovat tehneet esityksiä urasuunnittelun ja osaamisen kehittämisen tehostamiseksi sekä esimerkiksi pienyrittäjien verkostojen luomiseksi.

Maahanmuuttajiin lukeutuvat ikäihmiset saavat Kotkassa samat palvelut kuin muutkin kaupungin ikäihmiset, mutta kotoutumisen edistämiseen on ajateltu erilaisia ryhmätoimintoja, jotka sisältäisivät myös esim. liikuntaa, kulttuuria, tietopaketteja ja tutustumiskäyntejä. Ikääntyneissä maahanmuuttajissa on paljon inkeriläisiä.

Mielenterveyspalvelujen osalta hankitaan henkilöstölle traumaterapeuttista osaamista, jota koko alueella ei juurikaan ole. Koulutuksesta on hyötyä kaikille väestöryhmille.

Vapaa-ajantoimintoja suunnataan esitysten mukaan kaikille lapsille, nuorille ja perheille pyrkien yhdistämään ns. kantasuomalaisia ja maahanmuuttajia. Lisäksi esitetään määrärahavarausta toimijoiden omaehtoiseen tapahtumien ja tilaisuuksien järjestämiseen, minkä toivotaan kannustavan esim. maahanmuuttajien omia järjestöjä toimintaan.

Koko määrärahaa ei esitetä sidottavaksi vielä tässä vaiheessa. Määrärahasta sidottiin noin 20 000 euroa maahanmuuttajien liikuntahankkeeseen, joten käytettävissä on noin 480 000 euroa.