29.11.2017

Kotkassa alkaa kaksikielinen esiopetus

Kotkassa alkaa ensi vuonna kaksikielinen esiopetus.
Hyvinvointilautakunta päätti aloittaa kaksikielisen esiopetuksen Haukkavuoren koulussa lukuvuonna 2018-2019, mikäli minimiryhmäkoko täyttyy.

Kotkan kaupungin englanninkielisen opetuksen oppimispolku pyritään saamaan jatkumaan katkeamattomana varhaiskasvatuksesta perusopetukseen, joten lautakunnan mukaan kaupungilla on selkeä tarve kaksikielisen esiopetuksen käynnistämiseen. Opetuskielet esiopetusryhmässä olisivat suomi ja englanti.

Suunnitelman mukaan kaksikielinen esiopetus käynnistetään Haukkavuoren koulussa, jos kaksikieliseen esiopetukseen on riittävästi hakijoita. Minimiryhmäkoko on 13 esioppilasta. Ryhmään voi hakea esioppilaita koko kaupungin alueelta. Huoltaja vastaa esioppilaan kuljetuksesta.

Ryhmään otetaan lapsia, joilla on halu opiskella englannin ja suomen kielellä. Kaksikieliseen esiopetukseen haluavilta ei edellytetä englannin kielen taitoa. Opetus toteutetaan esiopetussuunnitelman mukaisesti ns. laajamittaisena kaksikielisenä esiopetuksena, jossa osa toiminnasta, vähintään neljännes, toteutetaan englannin kielellä.
Kaksikielisessä esiopetuksessa toiminta suunnitellaan niin, että kahdella kielellä toteutetusta esiopetuksesta muodostuu kokonaisuus, jossa molemmat kielet ovat läsnä ja kehittyvät vähitellen opettajan mallintamisen ja lasten aktiivisen toiminnan kautta.
Lapsia kannustetaan monipuoliseen kielen käyttöön. Tavoitteena lapsilla on jatkaa opiskelua kaksikielisessä perusopetuksessa.

Jos esioppilailla on esiopetuksen lisäksi varhaiskasvatuksen tarve, myös varhaiskasvatus toteutetaan Haukkavuoren koululla esiopetuksen tiloissa.
Kaksikieliseen esiopetukseen haetaan samanaikaisesti ja samalla hakulomakkeella kuin muuhunkin esiopetukseen.