18.12.2018

Kotkantien rakentamisen vaatima puunkorjuu käynnistyy

Peab Infra Oy käynnistää Kotkantien rakentamisen Kymenlaakson keskussairaalan kohdalla puunkorjuulla heti joulun jälkeisinä päivinä.
Puunkorjuu käynnistyy Takojantien risteyksen kohdilta ja etenee kohti Paimenportin risteystä.

Puunkorjuun etenemisen yhteydessä liikenteenohjausta kevyen liikenteen väylillä muutetaan lohkoittain.
Kevyen liikenteen väylät rajataan työalueista aidoilla. Alueelta, jolta puustoa poistetaan rakennetaan uusia runkovesilinjoja KotkaMills Oy:n ja Kymen Vesi Oy:n tarpeisiin sekä uusi tieliittymä Kymenlaakson keskussairaalalle.

Puiden kaadot suoritetaan pääosin käyttäen monitoimikonetta eli motoa. Valitettavasti myös arvopuita joudutaan kaatamaan linjan kohdalta.
Rakentamisen viimeistelyssä linjan pintarakenteisiin tullaan kiinnittämään erityistä huomiota, että perustettu niitty voidaan hoitaa helposti kasvukauden aikana.
Uusien puita istutetaan runkolinjojen ulkopuolelle mahdollisuuksien mukaan.