08.05.2017

Kotkan valaistus uusitaan vihreällä rahoituksella

Kotkan kaupunki uusii katuvaloverkostonsa energiaystävälliseksi Kuntarahoituksen vihreän leasing-rahoituksen avulla. Vihreä rahoitus on osoitus panostuksista ympäristön hyvinvointiin.

Kotka uusii katuvaloverkostoaan asuinalue kerrallaan niin, että vanhat elohopealamput vaihdetaan vähän energiaa kuluttaviksi LED-valaisimiksi. Kotkan tavoitteena on säästää muutoksen avulla noin 30 % energiaa ja kustannuksia. Asuinaluekohtaisesti säästö on jopa yli 60%, koska uusi valaistus kuluttaa vain kolmasosan nykyisestä energiasta.

Saavutetuilla säästöillä pyritään vastaavasti maksamaan leasing-rahoituksen kustannuksia pois. Kaupungin kannalta on hyvä, että vihreä rahoitus on myös edullisempaa kuin normaali leasing-rahoitus.

Kotkan katuvalaistus kulutti vuonna 2016 noin 5407 megawattituntia (MWh) ja se maksoi noin 527 000 euroa. Kun kaikki valaisimet on vaihdettu, kulutuksen ja kustannusten arvioidaan laskevan noin 30 %. Toisaalta myös valaistustekniikka muuttuu paremmaksi koko ajan, joten kulutus voi laskea enemmänkin.

Otsola vuorossa seuraavana

Kotkassa on kaikkiaan noin 13 000 katuvalopistettä. Niistä vajaa puolet eli noin 6100 on vielä vanhoja elohopeavalaisimia.

Valaisimia muutetaan LED-valaisimiksi asuinalue kerrallaan. Viimeksi on uusittu Ristinkallio ja tänä vuonna on vuorossa Otsola. Vuonna 2018 on suunnitteilla vaihtaa valaisimet Rauhalaan ja Itärantaan.

Kotkan kaupungin teknisten palvelujen saama vihreän leasing-rahoituksen määrä on 400 000 euroa ja laina-aika 10 vuotta. Hanke etenee 400 000 euron vuosittaisin investoinnein, jonka avulla on mahdollisuus uusia noin 800–1000 valaisinta vuodessa. Kaikkien valaisinten vaihtoon menee noin 6–7 vuotta.

Vihreä raha ympäristön hyväksi

Kuntarahoituksen vihreää rahoitusta voidaan myöntää investointihankkeille, joissa syntyy selkeitä ja mitattavia ympäristölle hyödyllisiä vaikutuksia.

Rahoitettavien hankkeiden on kuuluttava johonkin vihreän rahoituksen osa-alueista, joita ovat uusiutuva energia, julkinen liikenne, kestävä rakentaminen, vedenpuhdistus ja jätevesien käsittely, energiatehokkuus, jätteenkäsittely sekä ympäristönhallinta ja luonnonsuojelu.

Hankkeiden soveltuvuuden vihreän rahoituksen viitekehyksen ehtoihin arvioi puolueeton ympäristöasiantuntijoista koostuva arviointiryhmä.

Lisätietoja:
Kuntarahoitus www.kuntarahoitus.fi/vihrea-rahoitus
Twitter: hashtag #vihreärahoitus