11.03.2019

Kotkan uudistaa liikkumisen kehittämisperiaatteet

Kotkan kaupunki uudistaa liikkumisen kehittämisperiaatteensa kestävän liikkumisen ohjelmalla. Aluksi linjataan kaupungin liikennepoliittiset pääperiaatteet, joiden pohjalta laaditaan kulkutapakohtaiset toteuttamisohjelmat.

Työ aloitetaan liikkumiskyselyllä, jolla kartoitetaan asukkaiden liikkumistottumuksia ja näkemyksiä liikkumisen tulevaisuuden tärkeimmistä painotuksista. Kysely on auki 11.–31.3.2019 ja löytyy täältä: https://forms.strafica.fi/kotkaliikkuu

Kyselyyn vastanneiden kesken arvotaan seuraavat palkinnot:

  • Kahden hengen koskenlaskuretki Kymijoella
  • Viikonloppubrunssi kahdelle ravintola Laakongissa ja liput kahdelle Vellamoon
  • Kuljetus (Sapokka-Varissaari) ja 1h SUP-lautailu Varissaaressa kahdelle
  • Yöpyminen ja aamiainen kahdelle Karhulan Hovissa
  • Liput kahdelle Meripäivien V2-areenaan joko perjantaille tai lauantaille (voittaja saa valita haluamansa päivän)

Kestävän liikkumisen ohjelma toteuttaa Kotka 2025 kaupunkistrategiaa
Kotka 2025 kaupunkistrategiassa korostetaan upeaa elinympäristöä. Kestävän liikkumisen ohjelma on yksi keskeisimmistä toimenpiteistä tämän tavoitteen saavuttamiseksi.

Kestävän liikkumisen ohjelmalla korostetaan kävelyn, pyöräilyn ja joukkoliikenteen olosuhteiden parantamista, mutta sillä tavoitellaan positiivisia vaikutuksia hyvin laaja-alaisesti. Kestävän liikkumisen Kotka edistää energia-, ympäristö- ja ilmastopoliittisia tavoitteita, parantaa asukkaidensa hyvinvointia, terveyttä ja fyysistä toimintakykyä sekä tavoittelee siten myös kansantaloudellisia säästöjä, rakentaa toimivaa ja turvallista liikennejärjestelmää, luo viihtyisää ja elinvoimaista kaupunkiympäristöä sekä kohentaa asukkaidensa yhdenvertaisuutta ja tasa-arvoisuutta.

Kaupunki saa avustusta
ohjelman laatimiseen

Liikenne- ja viestintävirasto myönsi Kotkalle liikkumisen ohjauksen valtionavustusta 60 000 euroa kestävän liikkumisen ohjelman laatimiseksi. Liikenne- ja viestintävirasto sai yhteensä 61 avustushakemusta, joista 31 sai valtionavustusta vuodelle 2019. Kotkalle myönnetty avustus on tänä vuonna myönnetyistä avustuksista toiseksi suurin.

Kotkan kestävän liikkumisen ohjelmalla täytetään myös mahdollisten uusien jalankulku- ja pyöräilyinvestointitukien hakukriteerit tulevaisuudessa.