21.10.2019

Kotkan tulosennuste lähes 11 miljoonaa alijäämäinen

Kotkan kaupunki on tekemässä tänä vuonna 10,9 miljoonan euron alijäämäisen tuloksen. Ennuste perustuu syyskuun lopun tilanteeseen. Kaupunginhallitus merkitsi asian tiedoksi kokouksessaan 21.10.

Alijäämää kasvattaa ennen kaikkea verotulojen jääminen talousarviosta.
Kotkan verotulojen ennakoidaan olevan vuoden lopussa 216,8 miljoonaa euroa, mikä on 6,4 miljoonaa euroa talousarviota heikompi.

Verohallinnon tekemien selvitysten perusteella suurin osa kertymävajeesta johtuu verokorttiuudistuksesta.
Verohallinnon laatiman selvityksen perusteella verokorttiuudistuksesta johtuva kertymävaje alkaa korjaantua suurelta osin vasta joulukuussa tehtävissä ennakonpidätyksissä.
Täten loppusyksyn aikana kertymävaje kasvaa edelleen kuukausittain, elleivät veronmaksajat korota laajasti veroprosenttejaan tai verokorttien vuosittaiset ansiorajat ylity laajasti.
Tilityksissä korjausliike näkyisi siten suuremmassa määrin vasta tammikuussa. Lopullisesti vaje korjaantuu vasta verotuksen valmistuessa kesästä 2020 alkaen.

Lisäksi tämän vuoden alijäämää kasvattaa sosiaali- ja terveyspalveluiden kuntayhtymä Kymsote, joka omassa ennusteessaan on arvioinut tilikauden alijäämän päätyvän 13,6 miljoonaan euroon. Kotkan osuus alijäämän kattamisesta olisi 3 miljoonaa euroa.

Kaupunginhallituksen esityslista on luettavissa osoitteessa www.kotka.fi/esityslistat