30.09.2019

Kotkan tämän vuoden tulosennuste yli 11 miljoonaa miinuksella

Kotka on tekemässä elokuun taloustilanteen perusteella laaditun ennusteen mukaan tämän vuoden lopussa 11,2 miljoonan euron alijäämäisen tuloksen.
Tammi-elokuun alijäämä on 17,7 miljoonaa euroa, mikä on 33,8 miljoonaa euroa heikompi kuin vuoden 2018 vastaavana ajankohtana. Vuoden 2018 tulokseen vaikuttivat tosin olennaisesti kertaluonteiset myyntivoitot.
Kaupunginhallitus merkitsi talousennusteen tiedoksi kokouksessaan 30.9.

Suurin syy talouden heikkenemiseen on verotulojen romahtaminen.
Kaupungin verotuloiksi ennakoidaan 216,5 miljoonaa euroa, mikä on 6,8 miljoonaa euroa talousarviota heikompi.
Verohallinnon tekemien selvitysten perusteella suurin osa kertymävajeesta johtuu verokorttiuudistuksesta ja se alkaa korjaantua suurelta osin vasta joulukuussa tehtävissä ennakonpidätyksissä. Tilityksissä korjausliike näkyy vasta tammikuussa ja lopullisesti vaje korjaantuu verotuksen valmistuessa kesästä 2020 alkaen.

Toinen kaupungin tulosta heikentävä asia on Kymsoten palveluiden käyttöön perustuvien laskutuksien kasvaminen.
Elokuun loppuun mennessä kustannukset ovat 49,1 miljoonaa euroa, ja ennusteen mukaan kustannukset kasvavat loppuvuoden aikana. Varaus kuluvalle vuodelle on 74,5 miljoonaa euroa ja ennuste koko vuoden osalta on 76,8 miljoonaa euroa, joten ylityspaine on 2,7 miljoonaa euroa.

Kaupunginhallituksen esityslista on luettavissa osoitteessa www.kotka.fi/esityslistat