30.10.2017

Kotkan talous ei mahdollista kunnallisveron laskua

Kotkan kaupunginjohtaja Henry Lindelöfin vuoden 2018 talousarvioehdotuksen tulos on 0,1 miljoonaa euroa. Panostukset hyvinvointipalveluihin, väistötiloihin varautuminen ja Kantasataman kehittämistoimet kasvattavat menoja ja heikentävät siten toimintakatetta. Tulopuolen positiivinen kehitys tasapainottaa Kotkan talouden, mutta kunnallisveroprosentin alennus ei ole vielä perusteltu.

Taloussuunnittelussa vaikuttaa
Kotkan kaupungin ja konsernin kehitys

Taloudellinen aktiivisuus on piristynyt ja näkyy esimerkiksi työllisyysasteen kehittymisenä, mutta taloustilanne jatkuu haastavana. Taustalla vaikuttavat edelleen sekä valtion toimenpiteet, kuten kiky-sopimuksen vaikutukset että oman talousalueemme korkea työttömyys, aleneva väestökehitys ja väestön ikääntyminen.

Kaupungin talousarviovalmistelun pohjana oli ennuste 2017, johon verrattuna vuoden 2018 talousarvion ulkoinen toimintakate heikkenee 5,9 miljoona eurolla. Toimintakatteen kasvun taustalla on lukuisia tekijöitä, kuten panostukset koko hyvinvointipalvelualueen palveluihin, Kantasataman kehittäminen ja toimitilojen käytännön tarpeet. Samanaikaisesti tulopohjan ennusteet ovat Kotkalle suotuisat ja tasoittavat menopuolen kasvua. Suurin yksittäinen kasvu muodostuu valtionosuuksien 5,3 miljoonan euron noususta suhteessa 2017 ennusteeseen.

Kuntatalouden haasteet merkitsevät monelle kunnalle myös kriisikuntakriteerien rajojen lähestymistä ja vuonna 2017 neljä kuntaa joutui arviointimenettelyyn. Arviointikriteereissä painottuvat konserniluvut, mutta edelleen on huolehdittava emokunnan taseen kumulatiivisesta alijäämästä.
Kotkan kaupungille jää vuoden 2017 ennusteen mukaisesti katettavaa noin -11 miljoonaa euroa vuoden 2022 loppuun mennessä. Taloussuunnittelukaudelle sisältyvä sote- ja maakuntauudistus luo omat haasteet ja mahdollisuudet konsernin talouskehitykselle. Konsernikriteerien osalta Kotkalla täyttyy osa, mutta erityisesti vuosikate on Kotka konsernilla vahva. Vuoden 2018 talousarvio on laadittu siten, että kunnallisveroprosentti pidetään ennallaan.

Investoinnit 22,8 miljoonaa euroa ja
leasingrahoitteiset kohteet kasvattavat kokonaisuutta

Investointiohjelma vuosille 2018 - 2022 on yhteensä 96,8 miljoonaa euroa. Talousarviovuoden 2018 investointiesitys on 22,8 miljoonaa euroa. Leasingrahoituksella katettavia investointeja on esitetty vuosille 2018 - 2022 yhteensä 27,1 miljoonaa euroa, josta vuoden 2018 osuus on 12,3 miljoonaa euroa.

Kaupunginjohtajan talousarvioehdotuksesta 2018 poimittua:

• Henkilöstömäärän kasvulla haetaan positiivisia vaikutuksia hyvinvointipalveluihin
• Toimitilaohjelman avulla aktiivinen ote rakennuskannan hallinnassa
• Investoinneilla tuetaan peruspalveluita ja taloudellista aktiivisuutta kaupungissa


Talousarvioesityksen jatkokäsittely:

Kaupunginhallitus päättää talousarvioehdotuksestaan valtuustolle 30.10.
Kaupunginvaltuuston talousarviokokous on 13.11.

Kaupunginjohtajan talousarvioehdotus 2018

ja aihetta esittelevä diasarja ovat liitteinä.

Liitteenä myös kaupunginjohtaja Henry Lindelöfin talousarvioesitystä koskeva videotervehdys.