08.03.2018

Kotkan suositun strategiapelin toinen kierros avattu

Kotkan kaupunki valmistelee laajana yhteistyönä strategiaa vuodelle 2025. Kaupunki kannustaa kaikkia eri tahoja osallistumaan valmisteluun. Nopeimmin mukaan pääsee vastaamalla peliin, jossa punnitaan kaupunkilaisten keksimiä kehitysideoita vertaamalla niitä toisiinsa.

Nyt kaupunkilaisilta kysytään ideoita neljään eri aihealueeseen, joita on alustavasti suunniteltu Kotkan tuleviksi kärkihankkeiksi:

  • Meijän Kotka! Yhteisöllisyysohjelma lisäämään elämänlaatua yhteisöllisyyden ja hyväntuulisten kohtaamista kautta.
  • Opitaa ja yritetää! Kyvykkyysohjelma lisäämään Kotkan elinvoimaisuutta osaamisen ja yrittäjyyden kautta.
  • Mennää ulos! Tervetuloo! Kotkan elinympäristön laadun ja kaupunkikulttuurin vahvistaminen kaupunkilaisten iloksi ja kaupungin vetovoimaksi.
  • E-Kotka. Miten Kotkan digitaalisia palveluja ja verkossa toimivaa yhteisöllisyyttä voisi kehittää?

Kysely on auki viikon ja siinä voi ideoida ehdotuksia kaikkiin eri aihealueeseen - tai vain osaan niistä.
Linkki osallistumissivulle on
www.innoduel.com/kotka_2025

Kyselyyn voi vastata tietokoneella, älykännykällä tai tablet-tietokoneella. Erillistä kirjautumista ei tarvita.

Seuraava kysely avautuu perjantaina 16.3. ja siinä ideoidaan kaupungin arvoja ja visiota.

Pelaaminen helpompaa kuin numeroarviointi

Pelissä käytetään tekniikkana suomalaista Innoduel-verkkotyökalua, jonka toiminta perustuu joukkojen viisauden hyödyntämiseen sekä pelillisyyteen. Ohjelman avulla saatavat tulokset ovat luotettavia: ihmiset ovat parempia vertailemaan kahta vastausta toisiinsa kuin antamaan numeroarvosanoja.

Innoduelissa ykköseksi nouseva vaihtoehto ratkeaa voittoprosentin mukaan, ei saatujen äänien mukaan. Jokainen vastaus kilpailee vähintään kuutta muuta vastausta vastaan ennen kuin sille annetaan sijoitus (rank). Parivertailuihin vastaukset tulevat satunnaisesti.

Kunkin vastauksen lopullinen sijoitus perustuu voittoprosenttiin, joka on kyseisen vastauksen keskimääräinen todennäköisyys voittaa toinen satunnainen vastaus.

Innoduel-palvelu mahdollistaa sen, että ihmisten avoimet näkemykset tulevat esille. Palveluun on yhdistetty myös moderointi eli annetut ideat tulevat julkiseen vertailuun vasta ennakkotarkastelun kautta.

Ensimmäinen peli sai suursuosion

Kotkan ensimmäinen pelimuotoinen kysely avattiin 27.2. ja se sai erittäin suuren suosion. Pelissä vastattiin silloin vain yhteen kysymykseen: Mitä asioita haluaisit, että Kotkassa kehitetään, jotta kaupunki olisi parempi asukkaille ja yrityksille vuonna 2025?

Peliä pelattiin ahkerasti: eri vastausten parivertailuja tehtiin yli 9153 kertaa. Kaupunkilaiset keksivät 491 kehitysideaa eli vastausta. Pelauskertoja oli kaikkiaan 751 ja noin 65 % jätti myös oman ehdotuksensa peliin muiden arvioitavaksi (ehdotuksia 491).

Kehitysideat keskittyivät pääosin kaupunkilaisten arjen parantamiseen sekä yrittämisen, matkailun ja työllisyyden kehittämiseen. Eli kuten muutama kärkikymmenikköön päässyt vastaus tiivisti:

  • Perusasiat ja peruspalvelut kuntoon, että asukkaiden arki sujuu.
  • Matkailun kehittäminen. Saaristo tutummaksi kotimaassa ja ulkomailla. Palvelut paremmiksi ja paremmin esille.
  • Kevyt byrokratia yrityksille, apua aloittamiseen, palkkaaminen mahdollisimman helpoksi, apuja rekrytoimiseen.

Kotkan kaupunki hyödyntää saamiaan vastauksia strategian jatkotyöstämisessä. Kaikkiin vastauksiin ja niiden ranking-järjestykseen voi tutustua kaupungin strategiasivulla www.kotka.fi/kotka2025

Lisätietoa

Kotkan kaupunki
Strategian valmistelu: kehitysjohtaja Terhi Lindholm, p. 040 670 8222

Strategian kyselypeli: viestintäpäällikkö Marja Metso, p. 040 743 3733