27.02.2018

Kotkan strategian teossa käytössä joukkojen viisaus ja pelillisyys

Kotkan strategiaa vuodelle 2025 tehdään osallistavana prosessina, jossa keskeistä asukas- ja asiakaslähtöisyys, osallisuus ja sitoutuminen. Prosessin tavoitteena on vahvistaa yhteistä tekemistä ja positiivista ilmapiiriä sekä antaa pohja yhteisen tulevaisuuden tekemiselle.
Kotkan kaupunki järjestää nettikyselyjä osana strategian valmistelua. Nettikyselyissä käytetään suomalaista Innoduel-verkkotyökalua, jonka toiminta perustuu joukkojen viisauden hyödyntämiseen sekä pelillisyyteen. Kysymykseen vastaava henkilö äänestää aina kahden vaihtoehdon välillä kulloinkin mielestään parempaa vaihtoehtoa.
Ohjelman avulla saatavat tulokset ovat luotettavia: ihmiset ovat parempia vertailemaan kahta vastausta toisiinsa kuin antamaan numeroarvosanoja.

Pelaamaan pääsee jo

Kotkan strategiaan liittyvä ensimmäinen kysely on jo avattu, siinä voi vastata tähän:

Mitä asioita haluaisit, että Kotkassa kehitetään, jotta kaupunki olisi parempi asukkaille ja yrityksille vuonna 2025?
Suora linkki kyselyyn: https://app.innoduel.com/#/arena?pid=2052&sid=754ac74abf32

Kyselyyn voi vastata tietokoneella, älykännykällä tai tablet-tietokoneella. Erillistä kirjautumista ei tarvita.

Innoduel-kyselyohjelma arpoo vastaajalle aina kerrallaan kaksi vastausvaihtoehtoa. Vastaaja valitsee niistä aina kulloinkin omasta mielestään paremman vaihtoehdon. Lopussa hän voi kirjoittaa myös oman ehdotuksensa vastaukseksi. Näin peli laajenee: vastaajan keksimä vaihtoehto nousee seuraaville vastaajille esille yhtenä vaihtoehtona.
Kun kysely päättyy, Kotka on saanut selkeän ranking-listan siitä, mitä vastaajat pitävät tärkeimpinä asioina. Ensimmäinen kysely on auki torstaihin 8.3. saakka. Perjantaina 9.3. aukeaa uusi kysymys.

Vastaukset kilpailevat tasaväkisesti

Innoduelin kyselyssä jokainen vastaus kilpailee vähintään kuutta muuta vastausta vastaan ennen kuin sille annetaan sijoitus (rank). Sjoitus perustuu voittoprosenttiin (win rate), joka on kyseisen vastauksen keskimääräinen todennäköisyys voittaa toinen satunnainen vastaus.

Innoduel-kyselyyn voidaan jatkuvasti tuoda uusia vastauksia. Niillä on yhtä hyvä mahdollisuus menestyä kuin aiemmillakin vastauksilla.

Mitä enemmän kyselyssä on vastaajia suhteessa vastausten määrään, sitä tarkempi tilasto saadaan ja sitä varmemmin vastausten tuloksena satava ranking-lista vastaa ihmisten todellisia mielipiteitä.

Innoduelin etu on se, että se kerää samalla laadullista että määrällistä tietoa vastauksista. Ohjelman algoritmi poistaa tehokkaasti monien virhelähteiden vaikutuksen, kuten esimerkiksi kyselytutkimukselle tyypillisen ennakko-oletusten vaikutuksen.

Lisätietoa
Kotkan strategia 2025 -sivusto
www.kotka.fi/kotka2025