09.05.2018

Kotkan seudulle alkuvuonna 95 uutta yritystä

Yritysten perustamisvauhti hidastui Kotkan-Haminan seudulla alkuvuonna ja yrityksiä syntyi 7% vähemmän kuin vastaavana ajanjaksona viime vuonna. Perustamisen vähenemiseen on todennäköisesti osaltaan vaikuttanut seudun merkittävästi parantunut työllisyystilanne, mikä on koskenut myös pitkään työttöminä olleita.
Perustamisaikeista on luovuttu tai niitä on lykätty tuonnemmaksi, mikäli palkkatyö on kuitenkin ollut perustamista harkinneen ykkösvaihtoehto.

Perustetuissa yrityksissä on pääasiassa kauneudenhoidon ja terveyden- ja hyvinvoinnin yrityksiä sekä muita henkilökohtaisia palveluja tarjoavia yrityksiä.

Perustaminen on ollut edelliseen vuoteen verrattuna vilkkainta Haminassa, jonne oli maaliskuun loppuun mennessä syntynyt 25 uutta yritystä. Viime vuoden vastaava luku oli 20. Myös Virolahdelle perustettiin yksi yritys edellisvuotta enemmän.

Vaikka kuluvan vuoden kolmen ensimmäisen kuukauden aikana yritystoimintansa lopettaneita oli edellisvuotta vähemmän, laski nettoperustanta 21% vuoden takaisesta.

Konkurssien määrä (maaliskuu 2018) on Kotkan-Haminan seudulla kasvanut, samoin niiden henkilöstövaikutukset, mutta pysynyt vertailuseutujen (Kouvolan, Salon, Porin ja Vaasan) kanssa samalla tasolla. Tiedot perustuvat kehittämisyhtiö Cursor Oy:n keräämiin tietoihin.

Uusia yrityksiä perustettiin bruttomääräisesti 95. Kun lakanneita yrityksiä oli 72, jäi nettolisäykseksi 23.
Lukumääräisesti eniten perustettiin taiteiden, viihteen ja virkistyksen sekä muun palvelutoiminnan yrityksiä (23), ammatillisen, tieteellisen ja teknisen toiminnan sekä hallinto- ja tukipalvelutoiminnan (ml. liike-elämää palveleva toiminta) yrityksiä (16), terveys- ja sosiaalipalvelujen yrityksiä (16) ja tukku- ja vähittäiskaupan sekä moottoriajoneuvojen korjauksen yrityksiä (16). (Tilastokeskuksen toimialaluokitus TOL 2008)

Toimialoista voimakkaimmin ovat vuoden takaisesta kasvaneet majoitus- ja ravitsemistoiminta sekä taiteet, viihde ja virkistys sekä muu palvelutoiminta.

Seudun kuntien osalta perustetut yritykset jakautuivat seuraavasti (osuus prosenteissa):
Hamina 25 (26 %), Kotka 58 (61 %), Miehikkälä 2 (2%), Pyhtää 6 (7%) ja Virolahti 4 (4%).

Cursor toimii uusyrityskeskuksena Kotkan-Haminan seudulla ja toteuttaa aloittavan yrittäjän neuvontaa uusyrityskeskusmallin mukaisesti.