23.05.2018

Kotkan Kulttuuripolku kulttuuriperintöpalkinnon saajien joukossa

Euroopan Unioni ja Europa Nostra ovat jakaneet kulttuuriperintöpalkinnon suomalaisille kulttuurikasvatussuunnitelmille ja Kulttuurivoltti -hankkeelle.

Kotkan Kulttuuripolku on kulttuurikasvatusohjelma, jossa kuvataan, miten kulttuuri-, taide- ja kulttuuriperintökasvatusta suunnitellaan ja toteutetaan yhdessä moniammatillisesti osana perusopetusta ja varhaiskasvatusta.

Kotkan esi- ja perusopetuksen Kulttuuripolkua tekevät kotkalaiset kulttuurin ja taiteen toimijat.

Vuonna 2017 toimijoina ovat olleet Kotkan kaupunginkirjasto, Kotkan kaupunginteatteri, Kymenlaakson museo, Kymi Sinfonietta ja Kotkan seudun musiikkiopisto, Kotkan Matkailuoppaat, Kaakon tanssi ja Suomen merimuseo.