02.02.2018

Kotkan kulttuuriavustukset 2018 jaettu

Kotkan kaupungin kulttuuriavustukset vuodelle 2018 on jaettu. Päätös jaosta on julkaistu Kotkan viranhaltijapäätöksissä 2.2.2018. Tarkempi jako ilmenee päätöksen liitteestä
http://hallijulkaisu.kotka.fi/ktwebbin/ktproxy2.dll?doctype=3&docid=264810

Avustusten jaon pohjana toimii elinvoimalautakunnan vuonna 2017 käsittelemä ja hyväksymä elinvoimatiekartta, ks. www.kotka.fi/elinvoimalautakunta. Siinä linjattiin avustusten jakoperiaatteet ja painotukset.

Kulttuuriavustuksiin on varattu yhteensä 99 000 euroa vuoden 2018 talousarviossa.

Hakemusten taso oli hyvä. Yleinen jaon painotus on Elinvoiman tiekartan mukaisesti aiempien vuosien tapaan kotkalaisten ja Kotkaan tulevien yleisöjen viihdyttäminen ja ilahduttaminen laadukkailla sekä omaperäisillä tapahtumilla.

Vuonna 2018 elinvoimalautakunta päätti nostaa ja tukea kaupungin tapahtumatoimintaa, sillä tapahtumat tuovat kaupunkiin ihmisiä, talousvaikutusta ja toimeentuloa yrittäjille.

Kulttuuriavustukset on jaettu seuraaviin avustusluokkiin:

Taiteilijoiden työskentelyapurahoja kaksi, yhteensä 16 500 €

• Reivilä Anna (9 kk) 12 375 €
• Mandart Pekka (3 kk) 4125 €

Taiteilija- ja kaupunkiyhteisöavustus, yhteensä 16 500 €

• Kosonen Ekaterina (3 kk) 4125 €
• Nieminen Heini (6 kk) 8250 €
• Heino Olavi (3 kk) 4125 €

Lisäksi jaettiin yhteensä 66 000 € kaupunkitapahtumiin ja niiden edellytyksiin (sisältäen Uudet tapahtumat kiihdyttämöavustukset, yhteensä 9000 e).

Uudet tapahtumat kiihdyttämöavustukset (3 X 3000 €):
• Työryhmä Setälä, Heimola, Merovuo: Kotkan satamafestari 2018
• Kotkan taideseura: Uuden näyttelypaikan käyttöönotto ja toiminnan kehittäminen Kotkan Klubin yläkertaan
• Kotkan Kauppatie ry: Streetfood & Chocolate, pienpanimo ja kulttuurifestivaali kesällä 2018