18.01.2019

Kotkan kirjastoissa lähes puoli miljoona kävijää

Kotkan kirjastojen tarjonta houkutteli vuonna 2018 asiakkaita edelleen kiitettävästi. Vuoden 2017 kävijäennätykseen, 520 407 kävijää, ei päästy. Kävijöitä oli 491 343, mikä on kuluvan vuosikymmenen toiseksi paras kävijämäärä.

Karhuvuoren kirjastossa kävijöiden määrä nousi 7,4 % yltäen ensimmäisen kerran tällä vuosituhannella yli 100 000 kävijän. Muissa pisteissä kävijämäärät joko pysyivät suunnilleen ennallaan tai laskivat. Karhulan kirjastossa kävijöiden määrä laski 35,7 % johtuen kirjaston lähes kolmen kuukauden sulusta ja muutosta väistötiloihin.

Karhulan kirjaston sulku ja muutto näkyvät myös lainatilastoissa. Karhulan kirjastosta annettiin lainoja 32,2 % edellisvuotta vähemmän. Sen sijaan kirjastoautossa lainaus nousi 11,05 % ja Karhuvuoren kirjastossa 9,4 %. Yhteensä lainoja annettiin kirjastoista 677 686, mikä on 8,14 % edellisvuotta vähemmän.

Tapahtumien määrä
edellisvuoden tasolla

Tapahtumien määrä oli lähes edellisen vuoden tasolla, 471 tapahtumaa. Osallistujia tapahtumissa oli hieman viime vuotista enemmän, 10 537. Iso osa tapahtumista järjestettiin yhdessä yhteistyökumppaneiden kanssa.

Kirjaston tapahtumien määrä on kasvanut tasaisesti koko 2010-luvun ajan eikä enää tavoitellakaan niiden määrällistä kasvua. Tänä vuonna tavoitteena on järjestää tapahtumia tasaisemmin eri kirjastopisteissä ja pääpaino on kirjallisuuteen ja lukemisen edistämiseen liittyvissä tapahtumissa.

Käyttötavat muuttuneet

Koko 2010-luvun kirjastojen kävijäluvut ja tapahtumien määrä Kotkassa ovat olleet nousussa, mutta lainausluvut valtakunnallisen trendin mukaisesti laskusuunnassa. Syynä kehitykseen ovat kirjastojen muuttuneet käyttötavat. Tätä kehitystä vahvisti muutama vuosi sitten voimaan tullut uusi kirjastolaki, jonka myötä kirjastojen lakisääteiset tehtävät laajenivat lukemisen, kirjallisuuden ja tiedon hankinnan tukemisesta tilojen tarjoamiseen oppimiseen, harrastamiseen ja kansalaistoimintaan sekä yhteiskunnallisen ja kulttuurisen vuoropuhelun edistämiseen.

Kotkassa muutos on näkynyt vahvimmin pääkirjastossa, mutta yhä vahvemmin myös Karhulan ja Karhuvuoren kirjastoissa. Karhulan kirjaston väistötila ei täytä aivan kaikkia kirjastolain vaatimuksia, vaikka väistötilana palveleekin hyvin. Siksi Karhulaan olisi tärkeää saada pysyvä, ajan vaatimukset täyttävä kirjastotila, joka vahvistaisi alueen elinvoimaa ja yhteisöllisyyttä, vaikkapa vasta avatusta keskustakirjasto Oodista oppia ottaen.

Tilastotietoja vuodelta 2018