20.05.2019

Kotkan kaupungin kasvuraha 10 yritykselle

Ensimmäistä kertaa jaettava Kotkan kaupungin kasvurahaa on myönnetty 10 kotkalaiselle mikroyritykselle. Kasvurahaa myönnettiin 700 € – 4000 € / yritys. Hakemuksia tuli 48.

"Hyviä hakemuksia tuli paljon, mikä kuvaa seudun yritysten positiivista virettä ja kehitystä. Uutta liiketoimintaa syntyy ja tuote- ja palveluinnovaatiota kehitetään aktiivisesti. Kasvuraha houkuttelee kehittämään toimintaa ja hakemusten suuri määrä kuvaa myös kuinka paljon innovatiivisia ja kasvupotentiaalia omaavia yrityksiä seudulla on", kertoo yrityspalvelupäällikkö Tiina Paavola Cursor Oy:sta.

"On hienoa nähdä, että kasvuraha herätti näin suuren kiinnostuksen. Kannusteelle näyttää olevan selkeä tarve ja toivon, että kasvurahalla tuettavista toimenpiteistä tulee hyötyä yritysten liiketoimintaan. Toivon myös, että kaupunki pystyy jatkossakin osoittamaan tähän määrärahaa, jotta yhä useammat yritykset voisivat olla mukana", kertoo Kotkan vs. kehitysjohtaja Toni Vanhala.

Kasvuraha oli haettavissa Kotkaan rekisteröityneille mikroyrityksille, jotka työllistävät alle 10 henkeä.
"Päätöksiä tehtäessä korostettiin palveluiden ja tuotteiden uutuusarvoa, innovatiivisuutta sekä kasvu- ja työllistämispotentiaalia", Tiina Paavola kertoo.
Kasvurahaa myönnettiin mm. markkinakartoituksiin, prototyyppien valmistamiseen, tuotesuojauksiin ja palveluinnovaatioiden kaupallistamiseen.

Kasvurahaa oli mahdollista hakea tuote- tai palveluinnovaation prototyypin valmistukseen, testaukseen, simulointiin, markkinapotentiaalin selvittämiseen sekä patentointi- ja suojauskustannuksiin. Haettava avustus voitiin kohdentaa myös keksintöihin, joilla parannetaan olemassa olevaa tuotetta, valmistuslinjaa tai konetta.

Kasvuraha on käytettävissä vuoden 2019 aikana toteutettaviin tai käynnistettäviin toimenpiteisiin. Kasvuraha on de mininis -säännön alaista tukea ja kasvurahan saaneiden yritysten nimet julkaistaan.

Kasvurahaa myönnettiin seuraaville yrityksille:

Huoltamo T Kaski Oy
Veneetti Oy
Suomen Karamellitehdas
KultaSirkka Oy
Cognituner Oy
Innocode Oy
Villi Itä Oy
Autoni Digital Oy
Kuljettajat.fi Oy Suomi
Aittakoodi Oy