26.03.2018

Kotkan kaavoituskatsaus nyt sähköisessä muodossa

Kotkan kaavoituskatsaus on laadittu ensi kertaa sähköiseen muotoon.
Katsaus esittelee sekä eri vaiheissa olevat hankkeet että tulevat kaavoituskohteet. Zoomaamalla karttaa pääsee lähemmäs kohdetta, jota klikkaamalla avautuu kuva ja lisätietoa hankkeesta.

Valmisteilla olevista kaavoista löytyy linkki, joka vie kaavan omille sivuille, josta selviää, missä vaiheessa kaavoitus on, miten se etenee sekä kaavaan liittyvät selvitykset.

Kaavoituskatsaus ja -ohjelma 2018-2019