27.09.2019

Kotkan ja Pietarin välille sopimus Russian-Finnish Life Science Park -hankkeesta

Kotkan ja Pietarin kaupungit allekirjoittivat perjantaina Pietarissa järjestetyn Kotka-päivän yhteydessä sopimuksen Russian-Finnish Life Science Park -hankkeesta.
Sopimuksen allekirjoittivat kaupunginjohtaja Esa Sirviö ja St. Petersburg Technoparkin toimitusjohtaja Andrey Sokolov.

EU-rahoitteisessa hankkeessa kehitetään lääke-, elintarvike- ja pakkausalaan liittyvää Pietarin bioteknologian tiede- ja yrityspuistoa sekä aktivoidaan erityisesti Kaakkois-Suomen ja Pietarin alueen yritysten, tutkimus- ja oppilaitosten ja muiden toimijoiden välistä innovaatioyhteistyötä, yhteisiä tuotekehityshankkeita sekä edesautetaan yritysten kansainvälistymistä.

Russian-Finnish Life Science Park -hankkeen pääpartneri on pietarilainen St. Petersburg Technopark JSC, joka kantaa hankkeessa päävastuun. Hankkeen kokonaisbudjetti on 3,5 M€. Hankkeen omarahoituksesta vastaavat Pietarin kaupunki ja muut julkiset organisaatiot Venäjällä.

Kotkan kaupungin osahankkeen kokonaisbudjetti on 507 950 euroa. Kaupungilla ei ole hankkeessa omarahoitusosuutta eli kaupunki toteuttaa hankkeen kokonaan ulkopuolisella rahoituksella. Kotkan rooli hankkeessa on edesauttaa hankkeen tavoitteiden toteutumista Suomen puolella, ja luoda rajanylittäviä yhteyksiä eri toimijoiden välille.
Yksi tavoitteista on Kaakkois-Suomen ammattikorkeakoulun XAMKin ja Pietarin teknologiapuiston yhteistyö koulutuksessa ja tutkimuksessa.
Hanke tuo myös mahdollisuuden uuden sisällön tuomiseen XAMKin uudelle kampukselle. Hankkeen tuloksena Kotkaan syntyy Life Science Park ”demo-zone” – puistossa kehitettyjen tuotteiden ja ratkaisujen fyysinen esittelytila.

Kotka on hankkeessa Pietarin teknologiapuiston ainoa kumppani. Kotka-päivän yhteydessä allekirjoitettu sopimus astuu voimaan, kun kaupunginvaltuusto on hyväksynyt lisämäärärahan talousarvioon.

Lisätietoja:
Cursor Oy, Venäjän myyntipäällikkö Sergey Troshkov, p. 040 190 2561
Kotkan kaupunki, yhteyspäällikkö Kari Makkonen, p. 0400 755 535

Sopimuksen allekirjoitus

Sopimuksen Russian-Finnish Life Science Park -hankkeesta allekirjoittivat kaupunginjohtaja Esa Sirviö ja St. Petersburg Technoparkin toimitusjohtaja Andrey Sokolov.