26.09.2018

Kotkan ja Pietarin kumppanuus jatkuu - uusi yhteistyösopimus allekirjoitetaan Kotka-päivänä

Kotka ja Pietari jatkavat jo usean vuoden ajan kestänyttä tiivistä yhteistyötään.
Kaupunkien edustajat allekirjoittavat torstaina 27. syyskuuta Pietarissa järjestettävän Kotka-päivän yhteydessä uuden kaupunkien välisen yhteistyösopimuksen ja siihen liittyvän toimenpidesuunnitelman vuosille 2019–2021.

Toimenpidesuunnitelmaan on kirjattu konkreetteja tavoitteita, jotka koskevat mm. yhteistyötä ammattikoulutuksessa, pienten ja keskisuurten huipputeknologiayritysten kansainvälistymisen tukemista ja klusteriyhteistyötä, yhteistyötä innovaatiopolitiikassa sekä matkailuun, kulttuuriin ja urheiluun liittyvää yhteistyötä.

Esimerkiksi ammattikoulutukseen liittyvässä yhteistyössä on tavoitteena kaksoistutkinnon saamisen mahdollistavien ohjelmien kehittäminen ja toteuttaminen Kaakkois-Suomen ammattikorkeakoulu Xamkin ja Pietarin yliopistojen välillä.
Lisäksi tavoitteena on opiskelijavaihdon edistäminen sekä ammattiharjoittelujen, valmennusten, kokemusten vaihdon ja koulutustilaisuuksien järjestäminen Kotkan ja Pietarin korkea- ja ammattikoulujen välillä.

Teknologiayritysten tukemiseen liittyvässä yhteistyössä pyritään mm. auttamaan pietarilaisia pk-huipputeknologiayrityksiä osallistumaan vuotuiseen liiketapahtumaan Kotkassa sekä tukemaan pietarilaisten yritysten liikematkoja Suomeen ja sitä kautta osallistumaan avainliiketapahtumiin ja foorumeihin.
Innovaatioyhteistyössä tavoitteena on Kotka-Hamina seudun ja Pietarin huipputeknologian alalla toimivien startup-yritysten välisten innovaatiohankkeiden toteuttamisen tukeminen.
Matkailuyhteistyössä tavoitteena on mm. Kotkan ja Pietarin välisen säännöllisen meriliikenteen edistäminen. Kulttuuri- ja urheiluyhteistyössä päätavoitteina ovat tietojen vaihto sekä erilaisten tapahtumien ja hankkeiden edistäminen.
Toimenpideohjelmaan kirjatuissa muissa yhteistyömuodoissa mainitaan mm. yhteistyöstä mielenterveys- ja sosiaaliturvan alalla, mikä tarkoittaisi mm. kokemusten vaihtoa mielenterveyspotilaiden kuntoutuksesta, perhetyöstä sekä kulttuuri- ja liikuntakehityksestä.
Ympäristönsuojelussa tavoitellaan mm. yhteistyötä Suomenlahden järkevän käytön ja suojelun edistämisessä ja kokemuksen vaihtoa saastumisen lähteiden valvonnassa ja rekisteröinnissä sekä veteen laskettavien saasteiden määrän vähentämisessä.

Mittava joukko
seudun toimijoita

Pietarissa järjestettävään Kotka-päivään osallistuu tänäkin vuonna mittava joukko Kotka-Hamina seudun keskeisiä toimijoita.
Hankkeitaan ja toimintaansa ovat Kotkan kaupungin lisäksi edistämässä ja esittelemässä mm. Kaakkois-Suomen ammattikorkeakoulu XAMK, HaminaKotka Satama Oy, kehittämisyhtiö Cursor, Etelä-Kymenlaakson ammattiopisto, Kaakkois-Suomen sosiaalipsykiatrinen yhdistys, Merikeskus Vellamo ja Kotkan-Haminan seudun matkailupalvelut.

Kehittämisyhtiö Cursorin toimitusjohtaja David Lindström haluaakin tuoda tapahtumassa esille Kotka-Hamina seudun elinvoimaa ja poikkeuksellisen hyvää virettä.
”Tavoitteena on tuoda esille kaikki seudulla tapahtuva positiivinen aktiviteetti. Viimeisten vuosien aikana seudulla on tehty investointeja vajaan miljardin euron arvosta - suurimpana yksittäisenä Google. Lisäksi työn alla on tällä hetkellä investointeja arviolta 600 miljoonan euron arvosta ja tähtäimessä on vielä vajaa miljardi, josta puolestaan UPM on suurin yksittäinen”, Lindström muistuttaa.

”Miljardit eivät voi valehdella, tämä on erinomainen seutu yrittää ja tehdä bisnestä!”, Lindström lisää ja huomauttaa, että markkinaehtoisesti ja pääomille tuottoa vaativat firmat eivät investoisi Kotka-Hamina seudulle näin merkittäviä summia, jos he kokisivat ja luvut osoittaisivat, että seudulla ei olisi valoisa tulevaisuus.

Mukana olevista muista toimijoista HaminaKotka-sataman edustajat tutustuvat Kotka-päivän aikana Pietarin sataman toimintaan ja tapaavat myös venäläisiä yhteistyökumppaneitaan ja asiakkaitaan. Satamayhtiön tavoitteena on Kotka-päivän aikana hankkia tietoa Venäjän markkinatilanteesta ja markkinoida palvelujaan potentiaalisille asiakkaille.

Kaakkois-Suomen Ammattikorkeakoulu Xamk tuo Pietariin ”Learning unlimited” -seminaarin, jonka tavoitteena kehittää jo olemassa olevaa yhteistyötä pietarilaisten oppilaitosten kanssa opetuksessa, tutkimuksessa ja kehittämisessä sekä tuottaa yhteisiä opintojaksoja ja tutkimushankkeita. Lisäksi tavoitteena on verkostoitua uusien kumppaneiden kanssa.

Etelä-Kymenlaakson ammattiopiston Ekamin tavoitteena on Kotka-päivän aikana päivittää oppilaitosten kanssa tehtyjä yhteistyösopimuksia.
Oppilaitosyhteistyö koskee mm. opiskelija- ja opettajavaihtoa, työpaikalla tapahtuvaa oppimista, kilpailutoimintaa, laadunhallintaa sekä kehittämisprojekteja.
Yhteistyön osa-alueita ovat merenkulun simulaattorikoulutusyhteistyö Makarov Training Centerin kanssa, pintakäsittelyn ja restauroinnin erikoistekniikat St.Petersburg Restauration and Art Collegen kanssa, ajoneuvotekniikka Auto Transport and Electromechanical Collegen kanssa, matkailualan koulutusyhteistyö St.Petersburg Technical College of Management and Commercen kanssa, sähkö-automaatioalan yhteistyö Petrovsky Collegen kanssa sekä erilaisiin valmennusprojekteihin osallistuminen Academy of Urban Management, Planning and Printing- oppilaitoksen kanssa.
Yhteistyö parantaa opiskelijoiden valmiuksia työskennellä kansainvälisissä tehtävissä ja kansainvälisten asiakkaiden kanssa ja näin helpottaa seudun yritysten työvoiman saatavuutta.
Kotka-päivänä juhlitaan myös 20-vuotista yhteistyötä St.Petersburg Restauration and Art Collegen kanssa.

Kotkan-Haminan seudun matkailupalvelut järjestää Kotka-päivänä Pietarissa tärkeimpien pietarilaisten matkanjärjestäjäkumppaniensa kanssa matkailullisen markkinointi- ja tuotteistamistilaisuuden.
Tilaisuuteen on kutsuttu kymmenkunta hyvää ja jo pitkät Kotka-kokemukset omaavaa yhteistyökumppania kehittämään uusia, venäläisiä kiinnostavia matkailutuotteita Kotkan-Haminan seudulle.
Päämääränä on saada lisää venäläisiä matkustajia seudulle ja lisää monikanavaista myyntiä venäläisille kumppaneille. Myös yhteismarkkinointimahdollisuudet ovat agendalla.
Merikeskus Vellamo osallistuu Cursorin järjestämään tilaisuuteen Lumiere Hallissa, tutustuu matkanjärjestäjiin ja pyrkii keräämään tietoa matkanjärjestäjien tarpeista esimerkiksi viestintään liittyen. Samalla on tilaisuus jakaa tietoa Vellamon nykyisistä ja tulevista näyttelyistä.

Kotka-päivään osallistuu tänä vuonna myös Kotka-Hamina seudun kaupungin- ja kunnanjohtajista sekä luottamushenkilöjohdosta koostuva seutuvaliokunta, joka tapaa Pietarin kaupunginjohdon lisäksi matkan aikana myös naapurikaupunki Kronstadtin johtoa. Lisäksi paluumatkalla seutuvaliokunta neuvottelee Viipurin kaupunginjohdon kanssa.

Kotka-päivä päättyy kaupungin järjestämään vastaanottoon, jonne on kutsuttu kaikkien Kotka-päivään osallistuvien tahojen yhteistyökumppaneita ja asiakkaita sekä Pietarin mediaa.