27.09.2018

Kotkan ja Pietarin kumppanisopimus allekirjoitettiin

Kotka ja Pietari jatkavat jo usean vuoden ajan kestänyttä tiivistä yhteistyötään.
Kaupunkien edustajat, Kotkan kaupunginjohtaja Esa Sirviö ja Pietarin ulkoisten suhteiden komitean varapuheenjohtaja Sergei Markov allekirjoittivat torstaina 27. syyskuuta Pietarissa järjestetyn Kotka-päivän yhteydessä uuden kaupunkien välisen yhteistyösopimuksen ja siihen liittyvän toimenpidesuunnitelman vuosille 2019–2021.

Toimenpidesuunnitelmaan on kirjattu konkreetteja tavoitteita, jotka koskevat mm. yhteistyötä ammattikoulutuksessa, pienten ja keskisuurten huipputeknologiayritysten kansainvälistymisen tukemista ja klusteriyhteistyötä, yhteistyötä innovaatiopolitiikassa sekä matkailuun, kulttuuriin ja urheiluun liittyvää yhteistyötä.

Esimerkiksi ammattikoulutukseen liittyvässä yhteistyössä on tavoitteena kaksoistutkinnon saamisen mahdollistavien ohjelmien kehittäminen ja toteuttaminen Kaakkois-Suomen ammattikorkeakoulu Xamkin ja Pietarin yliopistojen välillä.

Lisäksi tavoitteena on opiskelijavaihdon edistäminen sekä ammattiharjoittelujen, valmennusten, kokemusten vaihdon ja koulutustilaisuuksien järjestäminen Kotkan ja Pietarin korkea- ja ammattikoulujen välillä.

Teknologiayritysten tukemiseen liittyvässä yhteistyössä pyritään mm. auttamaan pietarilaisia pk-huipputeknologiayrityksiä osallistumaan vuotuiseen liiketapahtumaan Kotkassa sekä tukemaan pietarilaisten yritysten liikematkoja Suomeen ja sitä kautta osallistumaan avainliiketapahtumiin ja foorumeihin.

Innovaatioyhteistyössä tavoitteena on Kotka-Hamina seudun ja Pietarin huipputeknologian alalla toimivien startup-yritysten välisten innovaatiohankkeiden toteuttamisen tukeminen.

Matkailuyhteistyössä tavoitteena on mm. Kotkan ja Pietarin välisen säännöllisen meriliikenteen edistäminen. Kulttuuri- ja urheiluyhteistyössä päätavoitteina ovat tietojen vaihto sekä erilaisten tapahtumien ja hankkeiden edistäminen.

Toimenpideohjelmaan kirjatuissa muissa yhteistyömuodoissa mainitaan mm. yhteistyöstä mielenterveys- ja sosiaaliturvan alalla, mikä tarkoittaisi mm. kokemusten vaihtoa mielenterveyspotilaiden kuntoutuksesta, perhetyöstä sekä kulttuuri- ja liikuntakehityksestä.

Ympäristönsuojelussa tavoitellaan mm. yhteistyötä Suomenlahden järkevän käytön ja suojelun edistämisessä ja kokemuksen vaihtoa saastumisen lähteiden valvonnassa ja rekisteröinnissä sekä veteen laskettavien saasteiden määrän vähentämisessä.********
Kotkan kaupunginjohtaja Esa Sirviö ja Pietarin ulkoisten suhteiden komitean varapuheenjohtaja Sergei Markov (oik,) allekirjoittivat torstaina 27. syyskuuta Pietarissa järjestetyn Kotka-päivän yhteydessä uuden kaupunkien välisen yhteistyösopimuksen ja siihen liittyvän toimenpidesuunnitelman vuosille 2019–2021.