25.05.2018

Kotkan Energia Oy:n hallitus vaihtuu

Kotkan Energia Oy:n yhtiökokous on tänään päättänyt valita yhtiölle uuden hallituksen. Päätös syntyi yhtiön omistajan, Kotkan kaupungin omistajaohjausjaoston esityksestä.

Omistajaohjausjaoston puheenjohtaja Nina Braskin mukaan Kotkan Energia Oy on varsin hyvässä taloudellisessa toimintakunnossa oleva ja Kotkan kaupungille merkittävä liiketoimintayhtiö.
”Kotkan kaupunki on ohjeistanut konsernin tytäryhteisöjä noudattamaan hyvää hallintoa kaikissa toiminnoissaan. Omistajaohjausjaoston näkemyksen mukaan yhtiön hallituksen noudattamissa hallinnollisissa toimintatavoissa on ollut parantamisen varaa ja sen takia omistajaohjausjaosto on katsonut tarpeelliseksi ryhtyä toimenpiteisiin”, Brask kertoo.

Kotkan Energia Oy:n hallituksen jäsenet 25.5.2018 alkaen ovat puheenjohtaja Lasse Mustonen, varapuheenjohtaja Lauri Muranen (asiantuntijajäsen), Antti Lukka (asiantuntijajäsen), Sirpa Paatero, Anu Kuusela ja Tiina Rosberg.
Kotkan Energia Oy:n toimitusjohtajan hakuprosessi jatkuu normaaliin tapaan eikä henkilöstön suhteen tapahdu muutoksia.

Muutoksia
omistajaohjauksessa

Kotkan kaupungin omistajaohjausjaosto on täsmentänyt omistajaohjaustaan.
Omistajaohjausjaosto on kevään 2018 aikana ottanut käyttöön ns. resurssipankin, jonne hallitusjäsenehdokkuudesta kiinnostuneet voivat toimittaa suostumuksensa tehtävään, perustiedot osaamisestaan sekä halutessaan ansioluettelon.
Omistajaohjaus on edellyttänyt konsernin yhtiöiden hallitusjäsenten osaamisen parantamista ja ylläpitoa koulutusten turvin. Konserni myös järjesti keväällä 2018 yhteisen koulutuksen Vellamossa, jossa oli puolen päivän mittainen koulutus tilinpäätöksen tulkinnasta ja yleistä tietoa talouteen liittyen.

”Kotkan kaupungin velvollisuus omistajana on varmistaa Kotka-konsernin yhtiöissä riittävä toimialan tuntemus ja talouden osaaminen. Kaupunginvaltuustossa 10.4.2017 vahvistetun hallintosäännön mukaan omistajaohjausjaoston tehtävänä on mm. seurata ja arvioida konsernin yhtiöiden toimintaa, antaa ennakkokantoja merkittäviin asioihin, vastata tytäryhteisöjen hallitusten jäsenten nimitysprosessista ja nimetä ehdokkaat hallituksiin”, puheenjohtaja Nina Brask muistuttaa.

Kevään aikana omistajaohjausjaosto käsittelee kaikkien konsernin tytäryhteisöjen tilinpäätöstiedot ja esittää vuosittain ehdokkaat hallituksen jäsenistä yhtiökokoukselle.