07.03.2017

Yleiskaava luonnosvaiheessa - Kotkan-Haminan seudulla tehdään vahvaa suunnitteluyhteistyötä

Kotkan-Haminan seudulla työn alla oleva seudun strateginen yleiskaava on edennyt luonnosvaiheeseen ja tulee nähtäville huhtikuussa. Seudun valitsema yhteistyötapa yleiskaavan laatimiseksi on kansallisen tason mittakaavassa poikkeuksellista. Se osoittaa poliittista rohkeutta ja sitoutumista seudulliseen yhteistyöhön. Seudulla on oivallettu, että pärjätäksemme alueiden välisessä kilpailussa on pakko tehdä asioita yhdessä.

Kotkan-Haminan seudun strateginen yleiskaava tarkentaa ja toteuttaa vuonna 2012 hyväksyttyä Kaakon suunta - Kotkan-Haminan seudun kehityskuvaa 2040. Seudun yleiskaavassa seutua suunnitellaan yhtenä kokonaisuutena – seudun kokonaisetua priorisoiden. Sillä edistetään seudun myönteistä kehitystä ja uudistumista tulevaisuudessa.

Poikkeuksellista suunnittelussa on ollut tapa, jolla elinkeinoelämä on huomioitu. Suunnitelma on laadittu kuntien ja seudun kehittämisyhtiön tiiviinä yhteistyönä. Keskustelu elinkeinoelämän kanssa on ollut jatkuvaa. Alkuvaiheessa käytiin keskustelua asiantuntijatyöryhmien kanssa ja luonnoksen viimeistelemiseksi haastateltiin seudun yrityksiä.

Elinkeinojen kanssa käyty yhteistyö näkyy mm. alueiden profiloinneissa, mahdollisten synergiaetujen osoittamisessa sekä uusina aluevarauksina. Työskentelytapa on herättänyt kiinnostusta myös laajemmin Suomessa.

Yleiskaavan ratkaisu korostaa seudun erityispiirteitä. Seudulla on runsaasti vahvuuksia, jotka tarjoavat kokonaisuutena hienot eväät tulevaisuuteen. Suunnitelmassa on osoitettu seudun näkemys, jolla vahvuudet konkretisoidaan niitä hyödyntäen ja vahvistaen.

Liitteenä Kotkan-Haminan seudun strategisen yleiskaavan luonnos (pdf)
 

Seutusuunnittelun vaiheet

- 2007: Paras-lain mukainen kaupunkiseutusuunnittelu käynnistyy ja kunnat päättävät kehityskuvan ja strategisen yleiskaavan laatimisesta
- 2010-2012: Seudun kehityskuvaa työstetään Kaakon suunta -hankkeessa
- 2012: Seudun kehityskuva hyväksytään
- 2013-2014: Varmistetaan yhteinen tahtotila jatkotyölle ja haetaan rahoitusta
- 2015 alku: SELL-hankkeen rahoituspäätös ja aloitetaan seudun strategisen yleiskaavan työstö
- 2016 alku: Osallistumis- ja arviointisuunnitelma valmistuu
- 2016 touko-kesäkuu: Hyväksytään luonnoksen laatimista ohjaava linjaratkaisu
- 2017 alku: Kaavaluonnos valmistuu, nähtäville huhtikuussa
- 2017 syksy: Kaavaehdotus valmistuu
- 2017 loppu: Seudun strateginen yleiskaava hyväksytään