25.04.2017

Kotkalla hyvät mahdollisuudet talouden vahvistumiseen

Kotkan kaupunki on tilannut julkishallinnon konsulttiyhtiö Perlacon Oy:ltä tutkimuksen, jossa selvitetään kaupungin talouden tilaa ja erityisesti odotettavissa olevia muutoksia, kun sote- ja maakuntauudistus astuu voimaan 2019.

Perlacon Oy:n hallituksen puheenjohtaja, HT Eero Laesterä selvitti tuloksia kaupungin luottamushenkilöille ja henkilöstölle pääsiäisen jälkeen.

”Kaupungin taloudella näyttää menevän sote-uudistuksen jälkeen ihan hyvin”, kommentoi kaupunginjohtaja Henry Lindelöf selvitystä tuoreeltaan.

Kotkan kaupunki on velkainen, mutta toisaalta käyttöomaisuuden arvo on huomattava. Tulopohja on hyvä, verotettavaa tuloa asukasta kohden on riittävästi ja valtionosuuden merkitys on kaupungin taloudessa pieni.

Laesterän mukaan Kotkalla onkin hyvät mahdollisuudet talouden nousuun. ”On aivan mahdollista, että Kotkan talous vahvistuu jopa lähitulevaisuudessa. Useat myönteiset seikat voivat johtaa tähän”, Laesterä sanoo.

Laesterän mukaan Kotka hyötyy sote- ja maakuntauudistuksesta rahoituksellisesti, koska mm. talouden ennakoitavuus kasvaa.

Tiukka talous tärkeää 2017–2018

Kotkalle on erityisen tärkeää on rajata sosiaali- ja terveyspuolen menojen kasvua vuosina 2017–2018, jotta kaupungin talous voi vahvistua.

Jos sote-menojen kasvua ei saada rajattua, kaupunki joutuu leikkaamaan sote-ja maakuntauudistuksen jälkeen kuntaan jääviä palveluita, joita ovat mm. koulutus, päivähoito, kulttuuri, kaupunkisuunnittelu ja tekniset palvelut.

Niiden kulut ovat Kotkassa kuitenkin jo nyt alle maan keskiarvon. Sote-puolen menot ovat puolestaan yli maan keskiarvon, kuten selviää Tilastokeskuksen kuntien avainluvut -tilastosta
http://www.tilastokeskus.fi/tup/alue/kuntienavainluvut.html#?year=2017&active1=SSS

Sähköosakkeiden myynnistä apua

Kotkan kaupunki on myymässä omat osakkeensa Kymenlaakson Sähkö Oy:lle tänä vuonna. Se tarkoittaa 70,2 miljoonan euron kauppasummaa. Tämä tasejärjestely näyttäisi Laesterän mukaan pelastavan kaupungin erityiseltä kuntajakoselvitykseltä.

Kaupungin kannattaa myös huomioida, että kiinteistöveron suhteellinen osuus koko verokertymästä kasvaa tulevaisuudessa. Siksi on tärkeää kartoittaa kaikki kiinteistöt ja tarkistaa että ne kuuluvat verotuksen piiriin.