22.03.2018

Kotkalaiset osallistuneet innolla strategian kehittämiseen

Kotkan asukkaat ja yritykset ovat osallistuneet innolla kaupungin tulevan strategian kehittämiseen. Erilaisiin työpajoihin ja keskustelutilaisuuksiin on osallistunut paljon ihmisiä ja verkossa ollutta strategian pelimuotoista kyselyä on pelattu ahkerasti.

Kaupunki otti käyttöön Kotkassa ja Karhulassa myös pop up -tilat. Karhulan tila on auki vielä 22.3. klo 15-18, Kotka oli käytössä 21.3. asti. Strategiatiloissa kaupunkilaiset saivat tulla keskustelemaan kaupungin tulevaisuudesta esim. tuoreen kaupunginjohtaja Esa Sirviön tai muiden viranhaltijoiden kanssa.

Torstaina 22.3. kaupunki järjestää vielä yrityksille oman keskustelutilaisuuden Vellamossa. Nuorisovaltuuston, oppilaskuntien ja päätöksentekijöiden tapaaminen on 4.4. Strategiaa ja siihen saatua palautetta työstetään tulevina viikkoina valmisteluryhmissä. Valtuusto saa strategian hyväksyttäväkseen 14.5.

Visiosta ja arvoista uusia ajatuksia

Kotkan kaupunki hyödynsi strategian 2025 valmistelussa myös Innoduel-peliä, johon asukkaat voivat antaa ideoita eri aihealueisiin. Siinä oli kolme kyselykierrosta, viimeinen päättyi 21.3.
Pelin viimeisellä kierroksella kysyttiin ehdotuksia kaupungin toimintaa ohjaaviksi arvoiksi sekä visioksi vuodelle 2025.
Kotkan uudeksi visioksi keksittiin pelissä kaikkiaan 82 erilaista ehdotusta ja niitä vertailtiin kaikkiaan 2184 kertaa. Ranking-listan 10 ensimmäistä ideaa visioksi ovat:

1. Moderni ja ekologinen oppiva kaupunki.
2. Kasvava, monipuoliset koulutus-, harrastus- ja työllistymismahdollisuudet omaava kaupunki
3. Koulutusmyönteinen ajattelu
4. Suomen paras rannikkokaupunki, jossa perheet ja yritykset viihtyvät ja puistot kukoistavat
5. Mahdollisuuksien Kotka!
6. Elinvoimainen, edistyksellinen, osaava ja kilpailukykyinen Kotka.
7. Rohkeasti uudistuva ja avoin Kotka
8. Rohkea uudistaja
9. Ajassa uudistuva, kokemuksista oppiva, luonnollinen Kotka.
10. Kaikkien Kotka - kehittää koulutusta, palvelee perheitä, välittää vanhuksista!

Kaupungin arvoihin annettiin kaikkiaan 110 ideaa ja niitä vertailtiin kaikkiaan 2605 kertaa. Parhaiten vertailussa pärjäsivät seuraavat kaupunkilaisten kirjoittamat ideat:

1. Motivoitunut, innostunut ja aktiivinen osallistuminen sekä tekeminen yhdessä.
2. Ihmisten hyvinvointi ja tasa-arvo taattava iästä, taustasta, asuinalueesta riippumatta
3. Rohkea uudistuminen, yhdessä toimiminen
4. Tasapuolinen, rehellinen ja läpinäkyvä päätöksenteko.
5. Positiivisuus
6. Vihreät arvot: kevyt- ja julkinen liikenne, ekologinen rakentaminen, vihreä energia, luonnonsuojelu alueet, luonnonmonimuotoisuus
7. Kestävä kehitys
8. Välittäminen
9. Koulutusta kaikille
10. Upea kotiseutu, kaunis saaristo, puistot, rentoa satamameininkiä. Helppoa arkea, kätevän etätyömahdollisuuden päässä pääkaupunkiseudulta.

Kaikkien kolmen pelikierroksen kaikki vastaukset ovat nähtävissä strategiasivulla http://www.kotka.fi/tietoa_kotkasta/kotka2025/strategian_taustatiedot_ja_raportit

Joukkojen viisaus otettiin käyttöön

Kotka käytti strategian kehittämisessä apuna suomalaista Innoduel-verkkotyökalua, jonka toiminta perustuu joukkojen viisauden hyödyntämiseen sekä pelillisyyteen. Ohjelman avulla saatavat tulokset ovat luotettavia: ihmiset ovat parempia vertailemaan kahta vastausta toisiinsa kuin antamaan numeroarvosanoja.
Innoduelissa ykköseksi nouseva vaihtoehto ratkeaa voittoprosentin mukaan, ei saatujen äänien mukaan. Jokainen vastaus kilpailee vähintään kuutta muuta vastausta vastaan ennen kuin sille annetaan sijoitus (rank). Parivertailuihin vastaukset tulevat satunnaisesti.

Kyselyyn sai vastata tietokoneella, älykännykällä tai tablet-tietokoneella ja erillistä kirjautumista ei tarvittu.
Lisätietoa strategiasivulta Kotka 2025 www.kotka.fi/kotka2025

Lisätietoa
Kotkan kaupunki
Kehitysjohtaja Terhi Lindholm, p. 040 670 8222