30.01.2018

Kotka vuonna 2025 – suunnittelu käyntiin

Kotkan uuden kaupunkistrategian, työnimeltään Kotka 2025, valmistelu on käynnistynyt. Strategiatyö jakautuu kahteen osaan: ensimmäinen vaihe on tammi-maaliskuussa ja toinen vaihe maalis-toukokuussa.

Tavoitteena on, että kaupunginvaltuusto hyväksyy Kotkan kaupunkistrategian kokouksessaan 14.5.18.

Kaikki mukaan valmisteluun

Strategiatyön ohjausryhmänä toimii kaupunginjohtajan johtoryhmä. Johtoryhmälle strategiaa valmistelevat kehitysjohtaja Terhi Lindholm (Kotka 2025 -projektipäällikkö) ja kansliapäällikkö Marianna Ruonala. Strategiatyön kumppanina on Demos Helsinki, joka sparraa strategian valmistelussa, tuo siihen ulkopuolista näkemystä, prosessiosaamista ja vetää keskeisimmät työpajat.

Kaupunginvaltuusto vastaa ja päättää kaupunkistrategiasta. Kaupunginhallituksen tehtävänä on ohjata strategian laadintaa sekä sen toteuttamista tukevia kehitysohjelmia.

Kaupunginjohtajan johtoryhmä piti ensimmäisen työpajansa strategiasta 15.1. Tätä seurasi kaupunginvaltuuston strategiatyöpajat 25.1.–26.1. Ensimmäisten työpajojen tavoitteena oli selvittää, mitkä ovat keskeisiä teemoja kaupungin visioon sekä tuottaa näkemyksiä vision saavuttamiseksi tarvittavista toimenpiteistä.

Ensimmäisen vaiheen tuotokset kootaan ja vedetään yhteen kaupunginjohtajan johtoryhmässä 12.2., jossa samalla vahvistetaan loppukevään strategiatyön ohjelma.

Kaupungin asukkaat, henkilöstö ja sidosryhmät pääsevät osallistumaan strategian valmisteluun maalis-huhtikuussa esim. vastaamalla kyselyihin tai osallistumalla erilaisiin tilaisuuksiin. Tarkemmat osallistumismahdollisuudet tarkentuvat helmikuussa.

Kotkan päättäjät tutustuivat Hämeenlinnaan

Valtuuston ensimmäinen strategiatyöpaja pidettiin 25.–26.1. Hämeenlinnassa. Matkalle osallistui noin 60 henkeä: kaupunginvaltuuston jäseniä, nuorisovaltuuston ja elinvoimalautakunnan edustaja, viranhaltijajohtoa ja pääluottamusmiehiä. Ensimmäisenä päivänä mukana oli myös tuleva kaupunginjohtaja Esa Sirviö, joka aloittaa työssään 12.3.18.

Strategiaseminaarin tavoitteena oli työstää strategiaa, saada vertailutietoa Hämeenlinnasta ja lisätä vuorovaikutusta sekä valtuuston jäsenten että valtuutettujen ja viranhaltijoiden kesken.

Molempina päivinä pidettiin Kotkan kaupunkistrategiaa valmistelevat työpajat, jossa perehdyttiin Kotkan nykytilaan eri näkökulmista ja koottiin valtuuston ja osallistujien näkemykset strategian kannalta keskeisimmistä teemoista.

Vertailutietoa Hämeenlinnasta

Hämeenlinnan matkan ohjelmaan kuului strategiatyöpajojen lisäksi kaksi tutustumiskohdetta. Hämeenlinnan kaupungin tuoreesta kaupunkistrategiasta ja johtamisjärjestelmästä kertoivat kaupunginhallituksen puheenjohtaja Sari Rautio ja strategiajohtaja Markku Rimpelä.

Kotkalaiset tutustuivat myös Hämeenlinnan kokous- ja kongressikeskus Verkatehtaaseen, jonka toiminnasta saatiin olennaista tietoa Kotkan tapahtumakeskuksen kannalta.

Toimitusjohtaja Jouko Astor ja tuotantopäällikkö Pasi Visakivi kertoivat tarkemmin Verkatehtaan suunnitteluprojektista, Verkatehtaan fokuksen muuttumisesta vuosien varrella (2001-2022) sekä nykyisistä tapahtumatiloista.

Lue lisää

Kotkan kaupunkistrategiasivusto
www.kotka.fi/kotka2025