05.02.2018

Kotka varaa suuren tontin satamasta UPM:lle

Kotkan kaupunki varaa erittäin ison, noin 30 hehtaarin tontin UPM-Kymmene Oyj:lle Mussalon sataman alueelta. Yhtiön tavoitteena on selvittää, voiko tontille rakentaa biojalostamon, joka olisi kooltaan Suomen suurin biojalostamo, ja erittäin iso myös Euroopan mittakaavassa.

Kotkan kaupunki varaa alueen 6.2.2018 alkaen UPM Kymmene Oyj:lle YVA:n (ympäristövaikutusten arviointi) tekemistä sekä suunnittelua varten. Hankkeen YVA aloitetaan tiistaina 6.2.2018 ja prosessi kestänee noin vuoden.

Varsinainen vuokrasopimus voidaan allekirjoittaa sen jälkeen, kun YVA on valmis ja muut esisopimuksessa määritellyt edellytykset ovat täyttyneet. Tontin vuokratulot kaupungille olisivat noin 1 miljoonaa euroa vuodessa. Tontin vuokraamisesta tehdyn esisopimuksen liitteenä on maanvuokrasopimus, joka sisältää tontin osto-option.

Tuleva tontinmuodostus edellyttää asemakaavan ja asemakaavan muutoksen laatimista. Vuokrattavan tontin pinta-ala tarkentuu suunnittelun edetessä. Tontti sijaitsee Palaslahden teollisuusalueella, entisellä Mussalon Voima Oy:n alueella.

Merkittävä hanke kaupungille

UPM:n kanssa tehtävä selvitystyö on erittäin merkittävä hanke Kotkan kaupungille, samoin kuin mahdollinen vuokrasopimus.
”Hanke on kaupungille erittäin positiivinen, koska kaupungin saamat vuokratuotot kasvaisivat merkittävästi ja koska hankkeen kautta odotetaan Kotkaan lisää työpaikkoja. Uudet teolliset työpaikat ovat alueelle erittäin tervetulleita”, sanoo vs. kaupunginjohtaja Jorma Haapanen.

Jos hanke etenee YVA:n jälkeen, asiasta päättää Kotkan kaupunginvaltuusto.

Linkki:
UPM:n tiedote asiasta 5.2.2018