09.07.2019

Kotka vaatii oikeudessa korvauksia Vellamon rakentajalta

Kotkan kaupunki on haastanut Merikeskus Vellamon rakentaneen YIT Oyj:n oikeuteen Vellamon vesikattorakenteissa ilmenneiden pitkäaikaisten vikojen vuoksi.

Kotkan kaupunginhallitus päätti oikeudellisten toimien käynnistämisestä kesäkuussa ja vaatii YIT Oyj:ltä runsaan neljän miljoonan euron vahingonkorvausta.

Merikeskus Vellamon vesikattorakenne on vuotanut valmistumisensa (v. 2008) jälkeen ja Kotkan kaupunki on reklamoinut urakoitsijaa toistuvasti. Vuoteen 2017 asti urakoitsija on yrittänyt korjata vuotavaa rakennetta siinä onnistumatta. Vuoden 2017 jälkeen urakoitsija ei ole suostunut toteuttamaan korjauksia.

Kotkan Julkiset Kiinteistöt Oy on tilannut Sitowise Oy:n korjausrakentamisen asiantuntijoilta selvityksen rakenteen vuotojen syistä.
Selvitystyön yhteydessä havaittiin, että rakenne on toteutettu suunnitelmista poikkeavalla tavalla ja toteutus ei vastaa sovittua, hyvää rakentamistapaa ja on riskirakenne. Riskit ovat toteutuneet vuotoina.

Sitowise Oy:n asiantuntijat ovat laatineet laajan ja yksityiskohtaisen selvityksen Vellamon vesikattorakenteen toteutettujen sekä suunniteltujen rakenteiden eroista, vaurioiden syistä ja mekanismeista sekä vaikutusalueista.

Neuvottelut eivät
johtaneet tulokseen

Kotkan kaupunki ja Kotkan Julkiset Kiinteistöt Oy ovat neuvotelleet asiasta YIT Oyj:n kanssa, mutta neuvotteluissa ei ole saavutettu tulosta ja YIT Oyj on kiistänyt urakoitsijalle esitetyt vaateet.

Neuvottelujen osoittauduttua tuloksettomaksi Kotkan kaupunginhallitus teki 10.6.2019 päätöksen oikeudellisten toimien käynnistämisestä.
Kaupungin urakkaan perustuva korvausvaade on 4 091 930 euroa (alv 0 %). Tämän lisäksi selvittämisestä on tähän mennessä aiheutunut kustannuksia noin 40 000 euroa.