05.01.2018

Kotka tukee yrityksiä ja yhdistyksiä työllistämisessä

Kotkan kaupunki jatkaa sekä yhdistysten että yritysten tukemista työllistämisessä kuntalisillä.
Kuntalisän määrä on korkeintaan yhdistyksille 500 euroa ja yrityksille 350 euroa kuukaudessa.

Kuntalisää myönnetään hakemusten saapumisjärjestyksessä. Etusijalle voidaan asettaa oppisopimuskoulutuksen perusteella maksettavan kuntalisän jatkohakemukset kalenterivuoden vaihtuessa. Kuntalisä maksetaan kuukausittain takautuvasti tilitystä vastaan.

Yritys voi saada kuntalisää, jos se palkkaa valtion palkkatuella kotkalaisen alle 30-vuotiaan työttömän tai tekee oppisopimuksen työttömän henkilön kanssa. Lisäksi tuetaan nuorten lyhyempiäkin työsuhteita ilman valtion palkkatukea. Kuntalisää maksettiin viime vuonna 14 yritykselle 16 henkilön työllistämiseen.

Yhdistysten kuntalisällä on jo pidempi historia, mutta sen käyttö on vähentynyt muuttuneiden valtion palkkatukisääntöjen takia. Yhdistysten kuntalisää maksettiin vuonna 2017 yhteensä 8 yhdistykselle ja sen avulla työskenteli 20 henkilöä vuoden aikana.

Tukea nuorten lyhyisiinkin työsuhteisiin

Kuntalisää voidaan myöntää myös 17–25-vuotiaiden kotkalaisten nuorten palkkaamiseen, jolloin työsuhteen tulee kestää vähintään 1 kuukausi, työaika vähintään 25 h/viikko.

Kuntalisää voidaan myöntää enintään kahden nuoren palkkaamiseen samanaikaisesti samaan yritykseen. Lisän määrä on enintään 350 € /kk ja sitä maksetaan saman nuoren osalta korkeintaan 2 kuukauden ajan. Vuonna 2017 tätä kuntalisää käytti 4 yritystä, jotka palkkasivat 6 nuorta.

Neuvoja ja ohjausta antaa Kotkan kaupungin työllisyyssihteeri, p. 040 058 0869.

Lisätietoja
www.kotka.fi/asukkaalle/tyo_ja_elinkeinot/tyollisyyden_edistamisen_palvelut/tyonantajille/kuntalisa