14.07.2017

Kotka suojelee Itämerta
neutraloimalla ravinnepäästöjään

Kotkan kaupunki juhlistaa 13.7. käynnistyneessä The Tall Ships Races 2017 -tapahtumassaan omaa panostaan Itämeren tilan parantamiseksi. Kotkan kaupunki, tutkimuskeskus Merikotka ja Kymen Vesi Oy kompensoivat ravinnepäästöjään John Nurmisen Säätiön NutriTrade-hankkeessa.

Itämereen 2,3 tonnia vähemmän päästöjä

Kymen Vesi Oy:llä on Kotkan Mussalossa Suomen neljänneksi suurin yhdyskuntien jätevedenpuhdistamo. Jätevedenpuhdistamolla käsitellään Kotkan, Pyhtään, Haminan ja entisen Anjalankosken alueen yhteensä noin 90 000 asukkaan jätevedet, sekä saman alueen teolliset jätevedet.

Vaikka jätevedet puhdistetaan jo äärimmäisen tehokkaasti, on minkään toimijan käytännössä mahdotonta olla täysin ravinneneutraali.

Kompensoidakseen jätevedenpuhdistamon runsaan 2,3 tonnin vuosittaisia fosforipäästöjä Kotkan kaupunki, Merikotka-tutkimuskeskus ja Kymen Vesi tukevat fosforipäästöjen vähentämistä yhteensä 10 000 eurolla Kingiseppin kaupungissa Luoteis-Venäjällä sekä säätiön lähikalahanketta.

Tämä vähentää fosforipäästöjä Itämereen runsaat 2,3 tonnia eli Mussalon puhdistamon vuotuisen päästön verran.

Kotkan antama panostus Itämeren puhdistamiseen julkistetaan The Tall Ships Races -tapahtuman yhteydessä järjestettävässä asiantuntijoiden Itämeri-seminaarissa 14.7.

Ideana tukea heikompitehoista puhdistamoa

Kotkan antama tuki kohdennetaan Kingiseppin jätevedenpuhdistamolle asennettavan kemikaalisäiliön hankintaan. Kingiseppin vesilaitoksella on John Nurmisen Säätiön kanssa yhteishanke, jossa se sitoutuu Itämeren suojelukomission Helcomin suosittamaan jätevedenpuhdistuksen tasoon.

Kompensoinnin ideana on käyttää rahasumma toimiin heikompitehoisella puhdistamolla, koska sillä saadaan aikaan suurempi vaikutus Itämeren tilaan kuin Mussalossa, jossa fosforia poistetaan jo tehokkaasti.

Lisäksi Kotkan toimijat tukevat NutriTrade-hankkeessa pilotoitavaa suomalaista lähikalahanketta.

Lähikalahankkeessa kalastetaan kohdennetusti särkikalaa. Tavoitteena on kierrättää merkittävä määrä ravinteita merestä maalle ja samalla edistää kotimaisen kalan käyttöä elintarvikkeena.

Hankkeen avulla tuotetut kalapihvit ovat mukana myös Tall Ships Races -tapahtumassa.Sunborn Catering, jolla on kolme ravintolaa tapahtumassa, on ottanut lähikalapihvit mukaan brunssivalikoimiinsa.

Kymenlaakso etunenässä Suomenlahden suojelussa

Kymenlaaksossa teollisuus ja vesilaitokset ovat tehneet pitkäjänteistä työtä ravinnepäästöjen vähentämiseksi. Kymen Vesi Oy perustettiin 10 vuotta sitten ja Mussalon puhdistamo alkoi pyöriä täydellä teholla vuonna 2010.

Kymen Veden toimitusjohtaja Jani Väkevä korostaa, että jätevedenpuhdistamoon tehty investointi on todella kannattanut: seitsemän paikallisen puhdistamon tilalle rakennettiin nykyaikainen, keskitetty puhdistamo. Kymen Vesi pystyy nyt suoriutumaan puhdistustehtävistä usein paremmin kuin viranomaismääräykset edellyttävät.

Kymenlaakson alueella on paljon merkittävää teollisuutta ja Mussalon puhdistamo on tasapainottanut myös teollisuuden kuormaa. Toisaalta suurilla metsäteollisuusyrityksillä on myös omat puhdistamonsa.

”Suomenlahden ravinnekuormitus on vähentynyt huomattavasti viimeisten runsaan kymmenen vuoden aikana. Tämä näkyy fosforipitoisuuksien ja levämäärien alentumisena erityisesti itäisellä Suomenlahdella. Eniten positiiviseen kehitykseen ovat vaikuttaneet toimenpiteet Venäjällä Pietarissa ja Fosforit-lannoitetehtaalla Kingiseppissä. Kotkan Mussalon jätevedenpuhdistamon mittavan saneerauksen ansiosta myös Kotkan-Haminan edustan lähivesiin kohdistuva rehevöittävä kuormitus on edelleen vähentynyt merkittävästi. Vuosikymmenen takaiseen tilanteeseen verrattuna yhdyskuntajätevesistä peräisin oleva fosforikuorma on alentunut yli 40 % ja typpikuorma yli 60 %”, toteaa SYKEn erikoistutkija Seppo Knuuttila.

Kotkan merialueen kirkastuminen viimeisten kymmenen vuoden aikana on upea todiste siitä, että määrätietoisilla toimilla voimme parantaa elinympäristömme tilaa jo omana elinaikanamme”, sanoo Marjukka Porvari, joka johtaa John Nurmisen Säätiön ympäristöhankkeita.

Kaikki voivat osallistua haasteeseen

”On hienoa saada merellinen Kotka mukaan NutriTrade-hankkeeseen neutraloimaan fosforijalanjälkeään. Toivomme, että Kotkan esimerkki innoittaa muitakin Suomen kaupunkeja tarttumaan asiaan”, sanoo John Nurmisen Säätiön NutriTrade-hankkeesta vastaava projektipäällikkö Anna Saarentaus.

Kotka on nyt toinen kaupunki, joka neutraloi ravinnepäästöjään. Ensimmäisenä pilotoi Helsinki, joka käynnisti yhteishankkeen 2016 Valko-Venäjän Vitebskissä.

NutriTrade-hankkeessa luotava Nutribute-joukkorahoitusalusta toimii Itämeren ja koko Euroopan alueen ensimmäisenä vapaaehtoisena ravinnepäästökauppajärjestelmänä. Sen avulla kaupungit, yritykset ja kansalaiset voivat neutraloida ravinnepäästöjään.

”Rakenteilla olevan Nutribute-joukkorahoitusalusta mahdollistaa jatkossa kiinnostavien päästövähennyshankkeiden löytämisen ja niihin osallistumisen niin kaupungeille, yrityksille kuin kansalaisillekin”, Saarentaus korostaa.

Itämeri-kylässä tietoa

Itämeren tilasta pääsee keskustelemaan kaikille avoimessa Itämeri-kylässä, joka sijoittuu Kantasataman Itälaiturille. Siellä vierailijat saavat kokeilla omien valintojensa vaikutusta Itämeren tilaan muun muassa Itämeri-laskurin avulla.

Lue lisää

·Itämeri-seminaari ja sen asiantuntijoiden alustukset www.kotka.fi/itameriseminaari2017

·The Tall Ships Races Kotka 13.-16.7.17 http://tallshipskotka.fi/

 

Itämeri-seminaarin ja Itämerikylän hashtagit:

#Itämeriseminaari2017 #puhdasitämeri #neutralointi #ravinnepäästöt #nutritrade #nutribute #itämerilaskuri #Itämeri#itämerikylä #balticseavillage