02.05.2017

Kotka selvitti asukkaidensa näkemyksiä

Kotkan kaupunki selvitti vuodenvaihteessa Uusi Kotka 2019 -asukaskyselyllä asukkaidensa mielipiteitä kaupungin eri toiminnoista. Asukastutkimuksen tavoitteena oli saada tietoa Kotkan kaupungin kehittämisen tueksi (kaupungin palvelut, imago ja ilmapiiri, elinvoiman kehittäminen) sekä saada tukea uuden kaupunkistrategian valmisteluun ja brändin kehittämiseen.

”Asukkaiden kuuleminen on ensiarvoista kaupungin ja sen palveluiden kehittämisessä. Kaupungin elinvoima riippuu ihmisistä ja yrityksistä, jotka asuin- ja sijaintipaikan valinnallaan ratkaisevat aluekehityksen suunnan”, sanoo kehitysjohtaja Terhi Lindholm.

Asukastutkimuksen toteutti Innolink Research sähköisenä kyselynä, johon oli myös mahdollisuus vastata paperilla. Lisäksi toteutettiin keskustan alueella katuhaastatteluja, joissa jalankulkijoita haastateltiin mm. kauppakeskuksessa ja kirjastossa. Vastauksia saatiin paljon: 2390. Asukaskysely tuloksia on käsitelty kaupungin sisällä laajasti, mm. palveluista vastaavien esimiesten kesken sekä 2.5. myös valtuuston kesken.

Kyselyyn vastanneiden kesken arvottiin palkintoja. Onnittelut voittajille! He ovat: Ronja Ruusunen (urheilutarvikelahjakortti). Teatteriliput: Jaana Sandberg, Timo Laitinen, Markus Rask, Viktoria Raikerus, Otto Kormi, Ville Laakso, Aleksi Kallio, Olga Rosendahl, Sari Hakkarainen ja Diana Lehtonen. Voittajiin otetaan yhteyttä.

Pitovoimasta ja vetovoimasta elinvoimaa

Kyselyn tärkein huomio on se, että asukkaat toivovat panostusta moneen sellaiseen asiaan, jota kaupunki on alkanut jo kehittää. Kaupungin tavoitteena on vahvistaa elinvoimaansa kehittämällä vetovoimaa uusille asukkaille ja yrityksille sekä pitovoimaa nykyisille asukkaille ja toimijoille.

Tutkimuksen mukaan Kotkan asukkaat ovat palveluarvioinneissaan kaikkein tyytyväisimpiä erilaisiin kulttuuripalveluihin ja -tapahtumiin. Tutkimuksen johtopäätöksissä Kotkaa kannustetaan viestimään entistä ponnekkaammin vahvasta kulttuurikirjostaan. Kotka onkin aloittanut tänä vuonna esimerkiksi some-viestinnän kehittämisen koko konsernin tasolla.

Heikoimmat arviot tutkimuksessa saavat sosiaali- ja terveyspalvelut, jotka samalla koettiin myös asukkaille tärkeimmiksi palveluiksi. Toisaalta myös vain noin 35 % vastaajista katsoo kaupungin sähköisten palveluiden vastaavan tarpeita hyvin.

Kotkassa kehitetään sosiaali- ja terveyspalveluja tänä vuonna erityisesti sähköisen asioinnin kannalta ja joustavuutta lisäten. Ajanvaraus on muuttumassa sähköiseksi (kotka.terveytesi.fi) ja esimerkiksi mielenterveys- ja päihdepalveluissa on käynnistynyt maksuton matalan kynnyksen vastaanotto.

Sähköisiä palveluja kehitetään tänä vuonna myös muilla aloilla, esimerkiksi tuomalla e-lomakkeet kansalaisten käyttöön vähitellen. Sähköiset palvelut löytyvät kootusti sivulta www.ekymi.fi

Tutkimustulosten mukaan elinkeinotoiminnan yrityslähtöisyyteen tulee panostaa järjestelmällisemmin. Tutkimus suosittaa tuomaan yrityslähtöisyyden myös vahvemmin osaksi kaupunkisuunnittelua. Samaten kuin asukkaiden osallistaminen, myös yritysten osallistaminen osaksi Kotkan kaupunkikehittämisen kulttuuria on tärkeää.

Tänä vuonna onkin julkaistu koko seudun strateginen yleiskaava, joka katsoo koko Kotka-Haminan seutua erilaisten toimintojen kannalta: niin suuryritysten, pienempien toimijoiden kuin asukkaidenkin. Kaava on nähtävillä sivulla www.khyleiskaava.fi ja sitä voi kommentoida 8.5. asti. Meneillään on myös asiakaspalvelun kehittämishanke yritysasiakkaille.

Merellisyys vahvana esiin,
sisäinen imagohaaste

Tutkimustulosten mukaan Kotkan merellinen imago on selkeä ja vahva. Innolinkin tutkimusjohtaja Mikko Ulander pitää sitä poikkeuksellisen vahvana: harvalla kaupungilla yksi asia nousee niin selkeästi esiin. "Kotkan merikaupunki -mielikuva on hyvin positiivisen vahva, mutta sitä olisi tärkeä syventää miettimällä mitä vetovoimatekijöitä se missäkin toiminnassa tai palvelussa sisältää”, hän korostaa.

Toisaalta kaupungilla on sisäinen imagohaaste: asukkaat näkevät kaupunkinsa negatiivisemmin kuin ulkopuoliset. Kotkalaiset eivät itse usko Kotkan vetovoimaan, mikä on suora haaste myös kaupungin pitovoimalle.

Kestävästi elinvoimaisen kaupunkikehittämisen realiteetti on, että ulkoista vetovoimaa ei voi päälleliimata, vaan sen täytyy heijastaa sisäistä konkretiaa. Tutkijat suosittelevatkin Kotkaa kehittämään strategiansa avulla kaupunkia erityisesti hyvinvoivaksi Kotkaksi ensin sisäisesti. Asukkaat ovat kaupungin parhaimmat brändilähettiläät, heidän on uskottava kotikaupunkiinsa.

Tällä hetkellä Kotkassa tehdään pohjatyötä uuden kaupunkistrategian valmisteluun. Strategia tehdään laajana yhteistyönä, johon myös kaupunkilaiset pääsevät mukaan. Kun strategia hyväksytty valtuustossa keväällä 2018, on aika aloittaa uuden Kotkan brändin ja ilmeen uudistus, joka otetaan käyttöön 2019.

Lue koko tutkimus