01.02.2018

Kotka ottanut käyttöön hankintakalenterin

HankintakalenteriKotkan kaupungin tulevia hankintoja voi nyt tarkastella verkossa osoitteessa hankintakalenteri.kotka.fi.
Sivulta voi myös ladata julkisten hankintojen oppaan, jossa avataan julkisten hankintojen lakisääteisiä käytäntöjä ja annetaan vinkkejä kilpailutusprosessiin.

Sivun linkeistä pääsee suoraan Kotkan kaupungin käyttämään sähköiseen tarjousportaaliin sekä HILMA-palveluun, jossa julkaistaan kaikki kansallisen kynnysarvon ylittävät hankinnat.

Hankintakalenteri päivitetään vuosittain budjetin vahvistamisen jälkeen ja sitä täydennetään rullaavasti vuoden aikana. Kalenterissa julkaistut tiedot ovat aina alustavia ja saattavat muuttua vuoden edetessä.

Lisää hankintatoimen avoimuutta

Kotka avasi aiemmin ostolaskuyhteenvetonsa, joka tarkastelee jo tehtyjä hankintoja: http://www.kotka.fi/hallinto_ja_talous/talous/yhteenveto_ostoista.
Hankintakalenteri lisää edelleen hankintatoimen avoimuutta: se antaa tietoa tulevista kilpailutuksista yrityksille. Näin yrittäjillä on paremmin aikaa valmistautua tuleviin tarjouspyyntöihin sekä mahdollisesti esitellä tuotteitaan tai palveluitaan ostajalle.

Hankintakalenterin julkaisu on osa laajempaa Kotkan seudun elinvoiman ja yrittäjyysilmapiirin kehittämistä. Yhtenä tärkeänä tavoitteena on edesauttaa paikallisten yritysten osallistumismahdollisuuksia julkisiin hankintoihin ja lisätä tietoa kaupungin hankintatoiminnasta.

Tavoitteena fiksut hankinnat

Kotkan kaupunki on aktiivisesti mukana Fiksut hankinnat -hankkeessa, jonka tavoitteena on vaikuttaa julkisten hankintojen hankintatoiminnan kehittymiseen niin, että tarjouspyynnöt valmistellaan ja toteutetaan etenkin alueen yritykset huomioon ottaen.

Kotkan kaupungin hankintasuunnittelija Mervi Veini myös toimii tiiviissä yhteistyössä hankkeen Kotkan-Haminan seudun hankinta-asiamiehen Ilmo Larvin kanssa.

Laajemmissa hankintakokonaisuuksissa järjestetään myös tarvittaessa markkinakartoitustilaisuuksia, jotta esimerkiksi pienten ja keskisuurten yritysten osalllistumismahdollisuudet tarjouskilpailuun voidaan huomioida tarjouspyyntöä suunniteltaessa.

Laajemmat hankinnat jaetaan aina osiin hankintalain edellyttämällä tavalla, mutta tällöinkin osuus saattaa vielä jäädä pienelle yritykselle liian suureksi yksin toteuttaa. Markkinakartoitustilaisuuksissa onkin aina mukana myös hankinta-asiamies, jolta saa apua esimerkiksi tarjouksen valmistelussa ja alihankintaketjujen suunnittelussa.

Lisätietoja
Kotkan kaupunki, talousyksikkö
Hankintasuunnittelija Mervi Veini, p. 040 182 8570