23.03.2017

Kotkassa aiotaan laskea uimahallien lippujen hintoja 30 prosenttia

Kotkan kaupunki haluaa rohkaista kuntalaisia lisäämään uimahallien käyttöä ja aikoo laskea uimahalliensa pääsylippujen hintoja tuntuvasti, keskimäärin jopa 30 prosenttia lipputuotteesta riippuen.
Liikuntalautakunta hyväksyi esityksen torstaina 23.3. siten, että hinnanalennukset olisivat voimassa toistaiseksi. Seuraavaksi esitys menee kaupunginhallituksen ja -valtuuston päätettäväksi.

Esityksessä esimerkiksi aikuisen kertalipun hinta laskisi nykyisestä 5,80 eurosta neljään euroon. Lisäksi samassa yhteydessä myyntiin tulee kokonaan uusia lipputuotteita, muun muassa nuorten kortti ja kesäkortti.

Jos kaupungin liikuntapalvelujen valmistelema esitys saa kannatusta vielä kaupunginhallituksessa ja -valtuustossa, tulevat uudet hinnat voimaan jo kesäkuun alussa.

Hintojen laskemista perustellaan mm. sillä, että uimahallilippujen hinnat ovat Kotkassa valtakunnan keskitasoa korkeammat ja kaupunkilaisten ostovoiman ollessa pienempi kuin esimerkiksi pääkaupunkiseudulla, ei mahdollisuus harrastaa ole päivänselvä asia. Väestörakenne on Kotkassa haastava ja alueella asuu paljon pitkäaikaistyöttömiä, vähävaraisia eläkeläisiä ja pienituloisia lapsiperheitä. Kotka haluaakin mahdollistaa kaikenikäisille sopivan vesiliikunnan kaupunkilaisten tulotasosta riippumatta.

Lisäksi Kotkan kaupunkistrategiassa linjataan, että palveluiden painopistettä siirretään korjaavasta ennaltaehkäisevään toimintaan. Kuntalaisia kannustetaan omatoimisuuteen ja ottamaan vastuuta omasta ja toisten hyvinvoinnista. Lähipalvelupisteet toimivat matalan kynnyksen palveluina kuntalaisten hyvinvoinnin edistämiseksi ja sairauksien ennaltaehkäisemiseksi.

Kaupungin tehtävä on asukkaidensa hyvinvoinnin edistäminen. Uimahallit ovat helposti saavutettavissa, niissä voi harrastaa oman kuntotasonsa mukaisesti ja hinnan ollessa kohtuullinen, ne ovat mitä parhaimpia matalan kynnyksen liikuntapaikkoja. Matalan kynnyksen liikuntapaikat mahdollistavat yksilön omatoimisen terveyden ja hyvinvoinnin edistämisen.

Mm. nuorten kortti ja
kesäkortti uusia tuotteita

Uudistuksessa uimahallilippujen hinnat laskisivat kauttaaltaan. Muun muassa eläkeläisten, opiskelijoiden, koululaisten, varusmiesten ja työttömien kertalipun hinta putoaisi 3,33 eurosta kahteen euroon.
Lisäksi vuosikorttien hinnat muuttuisivat siten, että esimerkiksi erityisryhmien yhden vuoden uintikortin hinta laskisi 70 eurosta 50 euroon, aikuisten yhden vuoden sarjakortin hinta laskisi 270 eurosta 200 euroon ja yli 65-vuotiaiden, vuoden voimassa olevan päiväkortin hinta putoaisi 70 eurosta 50 euroon.

Kokonaan uusia lipputuotteita olisivat eläkeläisille, opiskelijoille, koululaisille, varusmiehille ja työttömille tarkoitettu puolen vuoden (60 euroa) ja vuoden (115 euroa) sarjakortit sekä 10-18-vuotiaiden nuorten päiväkortti, jonka hinta olisi 20 euroa kuukaudessa.
Lisäksi uutena tuotteena myyntiin tulisi kolme kuukautta voimassa oleva kesäkortti, jonka hinta maauimalan ollessa auki olisi 50 euroa.

Vaikutusta maksutuottoihin
vielä vaikea arvioida

Liikuntapalveluissa arvioidaan, että lippu-uudistuksen myötä uimahallin maksutuottojen odotetaan alenevan varsinkin alkuvaiheessa.
Lippujen hintojen alentamisen odotetaan kuitenkin lisäävän merkittävästi uimahallin kävijämääriä, mikä lisää maksutuottoja. Vielä tärkeämpänä kuitenkin pidetään väestön hyvinvoinnin edistämistä, mikä näkyy pidemmällä aikavälillä terveydenhuollon kustannusten alenemisena.