06.11.2019

Kotka kriittinen maakuntakaavaehdotuksen rataratkaisusta

Maakuntaliitto on pyytänyt viranomaisilta lausuntoja Kymenlaakson maakuntakaava 2040 ehdotuksesta. Kymenlaakson maakuntakaava 2040 sisältää kaikki maankäyttömuodot ja kaikki maakuntakaavan osa-alueet.

Kotkan kaupunki katsoo, että kaavaehdotuksen yhdyskuntarakenteelliset ratkaisut mahdollistavat kaupungin tarkoituksenmukaisen kehittämisen niin maakunnan keskusverkon ytimenä kuin kaupunginosien osalta. Luontoalueita ja virkistystä on käsitelty kokonaisvaltaisesti kestävällä tavalla.

Kotkan kaupunki nostaa lausunnossaan kriittisesti esiin kaavaehdotuksen ratamerkintöihin ja niiden suunnittelumääräyksiin liittyvät ongelmat. Kaupungin mukaan kaavaehdotuksesta tulee korjata eri ratalinjausten esitystapaa yhteneväksi, kun linjausten tavoite ja niitä koskevat selvitykset ovat yhtenevät. Nyt Kouvolasta lounaaseen ja Kotkasta koilliseen ja itään suuntautuvat linjat eroavat toisistaan ilman perusteita.

Ratalinjauksia koskevissa suunnittelumääräyksiin esitetään muutoksia, jotka siirtävät vastuuta linjojen avoimena säilymisestä maanomistajille ja kunnille. Muutokset merkinnöissä ja määräyksissä voivat jopa vaikeuttaa itäisen ratayhteyden toteuttamista Kymenlaakson kautta. Maanomistajien oikeudenmukaisen ja yhdenvertaisen kohtelun vuoksi kaupunki edellyttää, että merkintöjen ja määräysten on oltava yksiselitteisen selkeitä.

Kotkan kaupunki myös edellyttää, että Kotkan aseman sijoittumista itäisellä rantaradalla tutkitaan. Jo vuosikymmenien ajan varatulla ratakäytävällä on varmistettava junien pysähtymismahdollisuus Kotkassa.

Kotkan kaupunkirakennelautakunta käsittelee lausuntoluonnosta ensi viikon kokouksessaan. Lausunnon antamisesta päättää marraskuun aikana kaupunginhallitus.