30.03.2017

Kotkan kaupunki kehittää sisäilmatoimintaansa

Sisäilmaongelmiin tarttumisen toimintamalli Kotkan kaupungin omistamissa ja hallinnoimissa kiinteistöissä päivitetään kuluvan vuoden 2017 aikana.
Nopea ja ennakoiva puuttuminen sisäilma-asioihin, moniammatillinen yhteistyö sekä tehokas ja avoin tiedottaminen tulevat jatkossakin olemaan keskiössä, mutta näitä kärkiä vahvistetaan entistä enemmän. Tavoitteena on siirtyä ongelmiin reagoinnista yhä enemmän ennakoivaan kiinteistönpitoon, selkeyttää sisäilmakorjauksien ja -viestinnän toimintavastuita sekä varmistaa riittävä sisäilmaosaaminen moniammatillisessa sisäilmaryhmässä ja kiinteistönhoidossa.

Suurista ja kalliista korjauksista huolimatta koettu sisäilmaoirehtiminen ei välttämättä loppu kokonaan. Sisäilmaoireilu ei tarkoita myöskään suoraan sitä, että rakennus olisi pilalla tai käyttökelvoton. Ihmiset ovat myös erilaisia ja reagoivat yksilöllisesti sisäilmaolosuhteisiin. Näistä haasteista huolimatta asiat pyritään saamaan aina kuntoon.

Sisäilmakohteita
vuodenvaihteessa vajaa 30

Vuoden 2016 lopulla Kotkan kaupungin organisaation käytössä olevissa tiloissa oli erivaiheisia sisäilmakohteita kaikkiaan 27.
Osa näistä oli aktiivisten toimenpiteiden kohteina ja osa toimenpiteiden jälkeisessä seurantavaiheessa. Vuoden loppuun mennessä oli saatu myös paljon aikaan. Kaikkiaan 12 kiinteistöä poistui aktiivisesta sisäilmaseurannasta. Isoimpina hankkeina vuoden lopulla lähtivät käyntiin Langinkosken koulun sekä Korkeakosken koulun uudisrakennushankkeet. Vaikka uudisrakennuksia ei ole vielä tehty, on koulujen toiminta siirretty väistötiloihin pois haasteellisista koulurakennuksista. 

Kotkan kaupungin sisäilmatoimintamalli vuodelta 2014 on ollut käytössä runsaat kaksi vuotta. Toimintamalli on luonut hyvä pohjan sisäilmaan liittyvien kysymysten ratkaisemisessa. Kulmakivenä toimintamallissa on moniammatillinen yhteistyö.
Kotkan kaupungin sisäilmaryhmä koordinoi kaupunkitasolla sisäilmaan liittyvien asioiden hoidon kokonaisuutta. Kohdekohtaiset sisäilmaryhmät puolestaan keskittyvät käsittelemään yksittäisiä rakennuksia ja niihin liittyviä toimenpiteitä. Niin kaupungin sisäilmaryhmässä kuin kohdekohtaisissa sisäilmaryhmissä työskentelevät työsuojelun lisäksi ympäristöterveydenhuolto, kouluterveydenhuolto, työterveys sekä teknisistä palveluista isännöinti, rakennuttaminen, suunnittelu ja siivous.

Sisäilma-asioissa tilojen käyttäjien oireilu otetaan aina vakavasti. Kohdekohtaisissa sisäilmaryhmissä kiinteistöjen käyttäjät ovat mukana ongelmien selvittelyssä. Työntekijöiden kokemat oireet, ja tilat jossa oireilua koetaan, antavat suuntaviivat sisäilmaongelmien selvittelyyn ja niitä korjaaviin toimenpiteisiin. Tehdyillä toimenpiteillä on lähes poikkeuksetta myös myönteisiä vaikutuksia koettuun sisäilmaan.

Hyvänä tukena ja asiantuntijana työpaikan sisäilmaongelmiin liittyvien riskien arvioinnissa toimivat niin työterveyshuolto kuin ympäristö- ja kouluterveydenhuoltokin. Oikea-aikainen, avoin ja riittävä tiedottaminen on tärkeässä roolissa sisäilmakysymyksissä. Ongelmien ilmaantuessa tiedottamisesta vastaa aina kohdekohtainen sisäilmaryhmä. Mikäli muuttunutta tai värittynyttä tietoa leviää sosiaalisessa mediassa tai muualla, on se omiaan aiheuttamaan ylimääräistä huolta myös rakennuksen käyttäjille ja heidän läheisilleen.

Sisäilmaoireiluun saattaa olla useita eri syitä, kuten:

  • toimimaton tai riittämättömän ilmanvaihto
  • homeitiöiden kulkeutuminen kosteus- ja homevaurioituneista rakenteista sisäilmaan 
  • kosteuden reagointi lattiapinnoitemateriaalien kanssa ja syntyneiden kemikaalien haihtuminen sisäilmaan 
  • haihtuvat epäterveelliset päästöt rakennus- ja sisustusmateriaaleista sekä kalusteista
  • ilmanvaihtokanavien äänenvaimentimista ja akustiikkalevyistä irtoavat kuidut 
  • työtiloihin varastoitu tavara
  • riittämätön siivous
  • ihmisten mukana kulkeutuvat epäpuhtaudet

Kotkan kaupungin sisäilmaryhmä, toimitilahallinto ja henkilöstöpalvelut järjestävät sisäilmapäivän 27.9.2017. Päivä on suunnattu Kotkan kaupungin henkilöstölle, asiantuntijoille sekä päättäjille.