30.01.2017

Kotka hakee oppilaita englanninkieliseen opetukseen

Kotkan kaupunki aloittaa ensi syksynä englanninkielisen opetuksen peruskoulun 1. vuosiluokalla - edellyttäen, että opetukseen ilmoittautuu riittävä määrä lapsia.
Kaupungin opetustoimi järjestää asiasta tiedotustilaisuuden Kotkan kaupunginkirjastossa, Kirkkokatu 24, maanantaina 13.2. klo 17.

Jos alkavan ryhmän minimikoko 20 täyttyy, englanninkielinen opetus aloitetaan joko Kotkansaaren koululla (Haukkavuori) tai Karhulassa (Rauhalan koulu).
Englanninkielinen opetus on tarkoitettu ensisijaisesti Kotkassa asuville lapsille, mutta ryhmään voidaan ottaa oppilaita myös muista kunnista. Huoltaja vastaa oppilaan koulukuljetuksesta.

Oppilaaksi otetaan ensisijaisesti lapsia, joilla on halu opiskella englannin ja suomen kielellä. Luokalle haluavilta ei edellytetä englannin kielen taitoa. Oppilaiksi haluavien lasten kielitaitoa arvioidaan tarvittaessa ns. lukitestillä.
Koulunkäynti kahdella kielellä edellyttää lapselta tavallista enemmän ja mikäli lapsella on vaikeuksia lukemaan ja kirjoittamaan oppimisessa, tulee tämä selvittää ennen opiskelun alkua.

Englanninkielinen opetus on tarkoitus toteuttaa suomalaisen perusopetuksen opetussuunnitelman perusteiden mukaisena kaksikielisenä opetuksena. Tämä tarkoittaa sitä, että tuntijako ja eri oppiaineiden opetus noudattaa samaa opetussuunnitelmaa kuin muillakin kotkalaisilla perusopetuksen luokilla.

Poikkeuksena suomenkieliseen opetukseen on se, että vuosiluokilla 1.-2. opetetaan lapsia pääsääntöisesti englanniksi. Suomenkielisen opetuksen osuus lisääntyy asteittain siten, että 1. ja 2. luokalla opetetaan 80 % englannin kielellä ja 20 % suomen kielellä, 3. ja 4. luokalla 60 % ja 40 % ja 5. ja 6. luokalla 50 % ja 50 %. Opetuksen edetessä yläluokille opetettaisiin 7, 8 ja 9. luokilla englanniksi 25 % ja suomeksi 75 % opiskeltavista oppiaineista.

Oppilaille järjestetään iltapäivätoimintaa Lasten ja nuorten palveluiden lautakunnan 13.12.2016 hyväksymän toimintasuunnitelman mukaisesti.

Mikäli vanhemmat haluavat lapsensa englanninkieliseen opetukseen, kiinnostuksesta tulee ilmoittaa 24.2.2017 mennessä sähköpostitse opetustoimi@kotka.fi tai postitse Opetustoimi/englanninkielinen opetus, PL 257, 48101 Kotka. Hakulomake löytyy osoitteesta: https://peda.net/kotka