08.02.2017

Kotka, Cursor ja Xamk digitalisaatioyhteistyöhön

Kotka, Cursor ja Xamk digitalisaatioyhteistyöhönKotkan kaupunki, Kaakkois-Suomen Ammattikorkeakoulu Oy (Xamk) ja kehitysyhtiö Cursor solmivat 8.2. sopimuksen, joka kehittää elinkeino-, kehittämis- ja innovaatioyhteistyötä. Yhteistyön tavoitteena on kehittää digitalisaation ja startup-ekosysteemin ympärille muodostuvaa tutkimus-, kehitys- ja koulutusympäristöä Kotkassa.

Yhteistyö luo pohjaa Kotkaan sijoittuvan Xamkin uuden korkeakoulukampuksen ja sitä vahvistavien toimintojen kehittämiselle. Kotkan kaupunginhallitus päätti sitoutumisesta yhteistyöhön kokouksessaan 19.12.2016.

Kotkaan merkittävä
startup-keskittymä

Yhteistyön tuloksena on tarkoitus esimerkiksi synnyttää Kotkan-Haminan seudulle kansallisesti merkittävä startup-keskittymä Datariinaan sekä saada ansaittua näkyvyyttä aktiivisen vaikuttamisen, osallistumisen ja konkreettisten tulosten kautta, erityisesti *ship-yrittäjyystapahtuman osalta.

Tulostavoitteisiin kuuluu myös digitalisaatioon liittyvä yhteistyö maakunnassa ja sen koordinointi sekä koulutustarpeisiin vastaaminen tarvelähtöisesti. Tavoite on saada myös uusia yrityslähtöisiä kehittämishankkeita, joista yli puolet olisi kansainvälisesti rahoitettuja. Kokonaisvolyymin tavoite on noin miljoona euroa. Yhteistyön tuloksia arvioidaan sopijaosapuolten yhteisessä ohjausryhmässä vähintään kaksi kertaa vuodessa.

Kaikki sitoutuvat
rahoitukseen

Kotka ja Cursor sitoutuvat rahoittamaan Xamkin TKI-toiminnan digitalisaatioon sijoittuvien tutkimuspäälliköiden palkkakustannuksia yhteensä 100 000 eurolla vuonna 2017, molemmat 50 000 eurolla.
Xamk puolestaan rahoittaa Kotkassa järjestettävää *ship - The Startup Festival -tapahtumaa 30 000 eurolla vuodessa. Kohde voi olla myös muu yhdessä sovittava startup-ekosysteemin kehittämiseen liittyvä yhteistyö. Kohdentamisesta päättää ohjausryhmä.

Kotka, Cursor ja Xamk digitalisaatioyhteistyöhön
Kuvassa vasemmalta:
Kalevi Niemi (Xamk), Jyrki Koivikko (Xamk), Heikki Saastamoinen (Xamk), Terhi Lindholm (Kotkan kaupunki),
Petri Tolmunen (Cursor Oy) ja Mika Perttunen (Cursor Oy).