03.04.2018

Kotka avasi sisäilmasivuston

Kotkan kaupunki on avannut sisäilmasivuston. Kaupunki haluaa näin lisätä avoimuutta sekä parantaa tiedonkulkua sisäilmastoasioiden käsittelyssä.

Sivuille on koottu sisäilmaongelmien vaivaamien koulu- ja päiväkotikohteiden tutkimustulokset ja tiedotteet kaupunkilaisten tutustuttaviksi. Tässä vaiheessa sivuilta löytyvät ne koulu- ja päiväkotirakennukset, joissa toimii kohdekohtainen sisäilmaryhmä ja niistä laaditut tutkimusraportit, mittaustulokset, lausunnot ja tiedotteet. Sivut löytyvät osoitteesta www.kotka.fi/sisailma

Asiasta kiinnostuneiden on nyt helpompi saada tietoa eri kiinteistöjen tutkituista ongelmista. Sivuille siirretään uusia tuloksia ja tiedotteita aina sitä mukaan, kun tutkittua tietoa valmistuu tai asiasta tulee tiedotettavaa. Tutkimusten ja mittausten pohjalta ongelmarakennuksiin laaditaan korjaussuunnitelmat ja tehdään itse korjaukset.

Sivuille on koottu tällä hetkellä 10 koulua ja viisi päiväkotia. Jatkossa sivuille voidaan tuoda myös muita julkisia kiinteistöjä, jotka ovat myös kuntalaisten käytössä.

Sisäilmasivustojen avulla halutaan lisätä sisäilma-asioiden hoitamisen avoimuutta ja parantaa tiedonkulkua. Sisäilmakohteissa toimiva kohdekohtainen sisäilmaryhmä jatkaa myös suoraa tilannetiedottamista kunkin kohteen asianosaisille - huoltajille ja henkilöstölle.