25.07.2019

Kotka-palkinto Rurik Wasastjernalle

RurikTämän vuotinen Kotka-palkinto on myönnetty arkkitehti ja tietokirjailija Rurik Wasastjernalle. Palkinto luovutettiin Wasastjernalle torstaina 25.7. Kotkan Meripäivien avajaisissa Kauppatorilla.

Kotkan kaupunginvaltuuston vuonna 1982 hyväksymien Kotka-palkinnon sääntöjen mukaan palkinto myönnetään tunnustukseksi henkilölle tai yhteisölle, joka erityisen ansiokkaalla teollaan tai toiminnallaan on kunnostautunut lähimmäisten tai yleensä yhteiskunnan hyväksi.

Palkinnon myöntänyt Kotkan kaupunginhallitus toteaa perusteluissaan, että Rurik Wasastjerna on toiminut Alvar Aallon suunnitteleman Sunilan tehdasyhdyskunnan aktiivisena suojelijana, suunnittelijana ja korjausneuvojana sekä samalla myönteisen Kotka-kuvan esille tuojana.

Rurik Wasastjerna on ollut keskeisessä roolissa vuonna 2000 perustetussa Pro Sunila -yhdistyksessä, joka pyrkii yhteistyössä viranomais- ja asiantuntijaorganisaatioiden kanssa edistämään alueen suojelua, kunnostusta ja kehitystä nykyajan tarpeita vastaavaksi. Rurik Wasastjerna toimii tällä hetkellä yhdistyksen puheenjohtajana.

Sunilan asuinrakennuksia on 2000-luvulla korjattu ja modernisoitu vastaamaan nykyajan vaatimuksia. Alue mäntypihoineen on asemakaavassa suojeltu rakennus- ja kulttuurihistoriallisesti arvokkaana. Asemakaavan uudistamisella, korjausohjeilla ja ympäristösuunnitelmalla pyritään alueen maiseman ja arkkitehtonisten arvojen entistä tarkempaan suojeluun.

Pro Sunila on Rurik Wasastjernan johdolla onnistunut lisäämään tietoisuutta alueen ansioista sekä sen arvoista suomalaisen arkkitehtuurin ja kaupunkisuunnittelun helmenä ja Alvar Aallon suurtyönä.