28.09.2018

Kotka-päivä Pietarissa sujui mallikkaasti

Torstaina Pietarissa järjestetty jo perinteinen Kotka-päivä sujui kaikin puolin mallikkaasti ja kaikki tapahtuman kotkalaisosallistujat olivat tyytyväisiä päivän antiin.
Yksi tyytyväisimmistä oli Kotkan kaupunginjohtaja Esa Sirviö, joka allekirjoitti Pietarin kaupunginjohdon kanssa uuden, kolmivuotisen sopimuksen ja toimenpideohjelman kaupunkien välisestä yhteistyöstä.
Sirviö myhäili mm. sitä, että hän pääsi Pietarin lehdistön ja televisiokameroiden edessä korostamaan Pietarin kaupungin johdolle Helsingistä Kotkan kautta Pietariin kulkevan rantaradan merkitystä ja esittämään venäläisille toivomuksen hankkeen tukemisesta.

Tyytyväisyyttään Kotka-päivän antiin toi esiin myös Kotkan-Haminan seudun kehittämisyhtiö Cursorin toimitusjohtaja David Lindström, joka kehui päivää hyvähenkiseksi ja antoisaksi.
Lindström oli tyytyväinen ennen kaikkea Kotkan ja Pietarin yhteistyösopimuksen allekirjoitustilaisuuteen ja sen päätteeksi pidettyyn lehdistöinfoon.
”Allekirjoitus- ja pressitilaisuus sujui ammattimaisesti. Pietarin media oli aktiivinen ja esitti paljon tarkentavia kysymyksiä ja minäkin annoin tilaisuuden jälkeen vielä kolme haastattelua. Myös päivän päättäneessä iltatilaisuudessa (kuvassa) vallitsi mielestäni leppoisa tunnelma. Itse sain muutaman uuden kontaktin ja sovin alustavasti ainakin yhden uuden tapaamisen. Tärkeäähän näissä tapahtumissa on se, että saamme luotua jatkoprosesseja, jotka johtavat konkretiaan”, Lindström totesi.

Myös HaminaKotka -satamalle Kotka-päivä oli erittäin antoisa.
”Pietarin sataman edustajat olivat panostaneet vierailuumme ja saimme kattavan esityksen sataman toiminnasta satamakierroksen muodossa. Saimme paljon arvokasta tietoa Venäjän markkinatilanteesta ja tulevaisuuden odotuksista sekä Pietarin sataman edustajilta että asiakasvierailun yhteydessä yhteistyökumppaneiltamme. Vierailut poikivat meille myös uusia ideoita omaan toimintaamme”, satamayhtiön kaupallinen johtaja Eija Rossi kertoi.

Kaakkois-Suomen ammattikorkeakoulu XAMK järjesti Kotka-päivänä ”Learning unlimited” -seminaarin, jonka tavoitteena oli kehittää jo olemassa olevaa yhteistyötä pietarilaisten oppilaitosten kanssa opetuksessa, tutkimuksessa ja kehittämisessä sekä tuottaa yhteisiä opintojaksoja ja tutkimushankkeita. ”Xamkin osalta päivä oli hyvä ja saimme esitettyä koulumme e-learning-osaamista venäläisille kollegoille. Tästä jatkamme seuraavin askelin yhä konkreettisempaan yhteistyöhön. Tutkimus-, kehittämis- ja innovaatiotoiminnassa eli TKI-puolella venäläiset olivat kiinnostuneet nykyisistä hankkeistamme ja odottivat kovasti yhteistyötä 5. ENI-CBC haussa”, kertoi tutkimuspäällikkö Olli-Pekka Brunila XAMKista.

Myös Etelä-Kymenlaakson ammattiopisto Ekamin osalta yhteistyökumppaneiden tapaamiset sujuivat tavoitteiden mukaisesti.
”Yhteistyö Kotka-päivien aikana tavattujen viiden oppilaitoksen kanssa luo hyvät puitteet seudun opiskelijoiden kansainvälisyysosaamiseen kehittämiseen kuten monikulttuurissa tiimeissä toimimiseen sekä käytännön kielitaidon, kuten venäjän ja englannin kehittymiseen. Myös Kotka-päivän iltajuhlatilaisuus oli kaikin puolin onnistunut ja kutsuvieraat kiittelivät järjestelyjä sekä visuaalista esittelyä seudun nähtävyyksistä. Uutena kontaktina tapasimme Pietarin uuden teknologian osaamiskeskuksen johtajia”, Ekamin rehtori Sami Tikkanen kertoi.

Kaakkois-Suomen Sosiaalipsykiatrinen yhdistys Kakspyn edustajat neuvottelivat Pietarin Phoenix -klubitalon kanssa yhteisestä Pohjoismaiden ministerineuvoston hankkeesta.
”Lisäksi sovimme vertaistukeen ja kokemusasiantuntijuuteen liittyvästä kehittämistyöstä”, kertoi Kakspy Palvelut Oy:n toimitusjohtaja Markku Kärmeniemi.

Kotkan-Haminan seudun matkailupalvelut tapasi Pietarissa paikallisia matkanjärjestäjiä ja järjesti heidän kanssaan seudun markkinointi- ja tuotteistamistilaisuuden.
”Tilaisuudessa oli 11 tarkoin valittua, hyvää ja pitkät Kotka-kokemukset omaavaa yhteistyökumppania. Matkanjärjestäjille esiteltiin seudun uutuudet, keskusteltiin tuotteista käytännön tasolla ja ideoitiin uusia yhteistyömahdollisuuksia. Erityisesti esiin nousi ympärivuotisuus sekä talven ja joulun ajan tuotteistaminen. Päätimme järjestää seudun talvikautta esittelevän matkanjärjestäjävierailun vielä tämän vuoden loppupuolella. Mukana onnistuneessa yhteiskehittelyssä oli myös Merikeskus Vellamon edustaja”, kertoi matkailun markkinointipäällikkö Elina Saarela Cursorista.

Kotkan kaupungin edustajat tapasivat yhteissopimuksen allekirjoitustilaisuuteen osallistuneiden toimittajien lisäksi päivän aikana myös muuta Pietarin mediaa.
Heille kerrottiin mm. Kotkassa ensi kesänä järjestettävistä tapahtumista kuten kansainvälisistä Puuvenemessuista heinäkuussa.